Bøk vil fortsette som et innovativt designbyrå innen både digitale og analoge medier. Målet er å utvikle selskapet videre i en spennende bransje i sterk endring, og i den forbindelse har de fått på plass ny daglig leder som starter rett over nyttår. Camilla Frølich kommer fra stillingen som Daglig Leder i NTB Arkitekst AS, i tillegg til lang fartstid i ulike lederroller i Gyldendal. Camilla deler også synet til selskapet på hvordan Bøk kan utvikle seg organisatorisk og menneskelig for å frigjøre potensialet som allerede ligger der, sier gründer og eier, Philip Røer. Store fremtidsplaner er satt og målet vil være å doble omsetningen de neste årene.

Quesnay er andre og siste foretak i fisjoneringen og de har tatt en helomvending når det kommer til bransje og posisjonering – dog med gode grunner. Samarbeidet med Privatbanken (nå SEB) var første steg inn i fintech-bransjen, og i 2013 skjedde det et strategisk skifte i bedriften om å satse mer på bank og finans. Fisjoneringen i 2017 var et direkte resultat av det, hvor Quesnay AS er den siste milepælen i et arbeid som har foregått i en årrekke. 

Laboremus Oslo består likevel som et aktivt serviceselskap etter fisjonen og tilbyr sine tjenester på tvers av alle Laboremus-selskapene og ikke minst landegrenser. Søsterselskapene Laboremus Uganda og Epicentrum i Serbia, samt nyetablerte IMARA AS som leverer RPA-tjenester, er essensielle pådrivere som gjør det mulig å løfte ambisjonsnivået – både som separate selskap og som en samlet Laboremus-gruppe. Den innovative gnisten som er grunnen til at selskapet ble til, er fortsatt kjernen i konsernet.