Edel har blitt en del av Menys nye satsning, Norsk Håndverkssider. Formålet med satsningen er å gi oppmerksomhet til norskproduserte sidere og introdusere tørr sider som et tilgjengelig produkt for kundemassen. Disse produktene skiller seg fra dagens oppfatning om sider i dagligvarehandelen, som søt og «fest-tilbehør». Norske Håndverkssidere er sidere som bærer høy kvalitet, som er velbalanserte og elegante i smaken, og de er tørre. Vi har designet Edel sine produkter i denne satsningen, én eple- og én rosésider.