Dette får du høre mer om:

  • Dypere forståelse av forbrukeradferd gir unike muligheter
  • Hvordan kommunisere rundt ting som er tabu?
  • Hvilket ansvar har vi markedsførere når det gjelder bærekraft og mangfold?
  • Stor bevegelse i arbeidsmarkedet byr på utfordrende tider for mange bedrifter. Hvordan kan vi bruke dette skiftet til å sparke fart i arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering?

Billetter finner du her.