Oslo stod foran en periode med økt anleggsarbeid og medfølgende massetransport i flere nærområder. Kommunen ønsket å lære innbyggerne – spesielt barn hvordan de kan navigere trygt i det nye trafikkbildet.
Hjelpsprettert.no er en interaktiv animasjon som presenterer typiske uoversiktlige trafikksituasjoner på en lystig måte. Slike ulykker kan unngås dersom de myke trafikantene forstår trafikkbildet. Hver presentasjon er etterfulgt av en refleksjonsoppgave med tre svarsalternativ. AVIA er ansvarlig for animasjon og video, og GetOnNet har kodet spillet.

Hjelp Sprettert fungerer som et spill, hvor seeren klikker seg gjennom filmen og får refleksjonsoppgaver underveis med tre svaralternativer.

Hjelp Sprettert fungerer som et spill, hvor seeren klikker seg gjennom filmen og får refleksjonsoppgaver underveis med tre svaralternativer.

 

Sprettert er en sprettball som ble til på en datamaskin i Oslo. Vår animatør blåser liv i sprettert og vennene hans ved å flytte på punkter på «kroppen» hans. Slik blir det mulig for en ball å skape en relasjon til publikum via bevegelse og ansiktsuttrykk. Tusen takk til Oslo Kommune og GetOnNet for et spennende samarbeid!

 
K_Sprettert_2.gif
sprettert (1).png