Hva skal du si, og hvorfor skal du si det? Hvordan skal du si det på en måte som gjør at målgruppen faktisk bryr seg om det du prøver å formidle? Dette er noen av problemstillingene vi ønsker å belyse i vår nye webinarserie Idémaskineriet: Teknikker for idéutvikling.

Hodeboks-flat.png

 

God kommunikasjon er som regel et resultat av en god idé. Enkelte ganger opplever man at ideen dukker opp ut av intet. Andre ganger gjør man seg erfaringer og observasjoner som gjør at en får en idé. Men ideer oppstår som regel aldri fra “ingenting”. Når den dukker opp er den som regel basert på en annen idé, ting man nylig har sett eller kommunikasjon man tidligere har gjort. Målet med å generere ideer bør være å forbedre det som allerede eksisterer eller å komme opp med noe helt nytt.Et kokkeprogram for markedsførere

Idémaskineriet er en ny webinarserie for deg som utvikler, planlegger eller bestiller innhold til markedsføring. Serien fungerer på mange måter som et kokkeprogram, bare for markedsførere. I webinarene tar vi deg med steg for steg gjennom ulike metoder og teknikker for utvikling av gode ideer. Mens du ser på kan du utvikle ideer til ditt prosjekt, eller lære nye metoder dere kan anvende i kreative prosesser. Vi håper at webinarserien er med på å stimulere til idéskapning og øke kreativiteten.

Det er nemlig mulig å bli mer kreativ. Det er en evne som kan trenes opp, på samme måte som man kan bli flinkere på kjøkkenet. Men som med alt annet må det øves på. Ved å trene på å være kreativ, øker man evnen til å komme opp med nye ideer. Vårt mål er at du skal bli inspirert til å tenke nytt og annerledes.

 

Les mer: Hvordan bruke video i innholdsmarkedsføringen

 

Få flere og bedre ideer

UtAvBoksen-flat (1).png

Å tenke ut, utvikle og velge ideer krever øvelse. Når man jobber med ideutvikling er det viktig å skifte perspektiver. Man burde finne ulike ståsteder man kan se på utfordringen med. Ved hjelp av noen få, klare rammer, skal det være mulig å tvinge tankesettet ut av boksen og tenke nytt. Idémaskineriet er laget med en tanke om å tvinge deg ut av boksen, og introduserer deg for øvelser som hjelper å se deg og din egen merkevare fra et nytt perspektiv.

 

Les også: Skap større engasjement over tid med videoserier i bedriftens markedsføring

 

Slik foregår det

I webinarene tar Markus Odland deg med steg for steg gjennom øvelser vi benytter oss av når vi skal utvikle nye ideer mer systematisk. Markus er regissør og tekstforfatter i AVIA, og jobber med å utvikle og forme budskap på vegne av kunder med ulike kommunikative behov. 

Hvert webinar tar for seg en enkelt metode eller øvelse og er uavhengig hverandre. Du melder deg på hvert enkelt webinar, og trenger ikke å ha deltatt på noen av de tidligere webinarene.

 
assosiasjon 1.png


Assosiasjonsmodellen:
En øvelse som ved hjelp av klare rammer, tvinger deg til å tenke utenfor boksen. Dette er en metode som har som mål å gi mange ideer hurtig, og som fungerer godt tidlig i en idéfase.

 
Design uten tittel (1).png

Avviksmodellen:
Dette er en enkel og effektiv strategisk øvelse som sikrer at din kommunikasjon treffer dem du forsøker å nå på den måten du ønsker. Du tvinges til å forstå målgruppen din, samtidig som du betrakter din egen kommunikasjon - fra målgruppens perspektiv. 

 
Ekstraelement vendt 3 png.png

Hva ville X gjort?
Dette er en spennende, morsom og kreativ øvelse hvor både små og store ideer skal utvikles. Målet med øvelsen er å bryte ned etablerte tankemønstre, for å forme innhold du vanligvis bare drømmer om å lage.

 

I de fleste bransjer er det viktig å være først ute. Og skal man være først ute, bør man komme på ideen først. Å komme på de gode ideene er vanskelig, derfor er det viktig å tilegne seg teknikker og verktøy som kan utvide idérommet.

Det finnes mange forskjellige teknikker du kan bruke i en idéutviklingsprosess. Noen teknikker funker godt individuelt, mens andre egner seg best når man er flere. Hva som fungerer er gjerne avhengig av hvem man er eller hvordan man liker å arbeide. Det viktigste er at man finner de metodene som utfordrer etablerte tankesett og som tvinger hjernen til å tenke annerledes. Noen av disse metodene får du med deg i Idémaskineriet!

 
Ekstraelement3.png