Skatteetaten kan tilby en jobb som både er utviklende for den enkelte og viktig for alle. Derfor ble dette rekrutteringsoppdraget første gang vi tok i bruk det overordnede konseptet som vi har utviklet for Skatteetaten «Fra alle. For alle». Konseptet sier noe sant om hvordan velferden vår og finansieringen av den henger sammen. Det peker på viktigheten av at alle bidrar med det de skal, fordi skatt og avgifter skal dekke tjenester som kommer alle til gode. 

Se mer av jobben her: Fra alle. For alle.