Atyp har brukt siste driftsår på å bygge opp en Content Media enhet med mer enn 15 personer. Her kan dere lese mer om satsingen: Satser stort på content media