Om vi evner å komme opp med ordninger som gjør det enklere og mer attraktivt å gjenbruke klær- og tekstiler, vil det gi et betydelig bidrag til reduksjon av drivhusgasser, vannforbruk, avfallsvann og miljøgifter. Potensialet for å handle mer bærekraftig er stort. Hele 4 av 5 oppgir at de er villige til å endre adferd og livsstil for å bli mer bærekraftige.

Les vårt bidrag til løsning her: Slik kan vi re-volusjonere klesindustrien