Eksfins formål er å bidra til økt norsk eksport og verdiskapning gjennom å tilby konkurransedyktige statlige lån og risikoavlastning som utløser internasjonale salgskontrakter i Norge.

Eksfin hadde behov for å finne en effektiv måte å kommunisere til hele markedet at de eksisterer og hva de tilbyr.

Kommunikasjonsutfordringen inneholder både kjennskap, utvidet produktkatalog og en navneendring, i tillegg til rebranding.

Se hvordan vi løste kommunikasjonsutfordringen her: