Det ble gull i kategorien SMART Produkt/Handel. Kategorien hadde flest bidrag påmeldt i årets konkurranse.

Juryens begrunnelse:
«Årets gullvinner har gjort et ekstraordinært arbeide, som har gitt et ekstraordinært løft i salg- og markedsandeler—og det i en milliardkategori. Ikke bare har ny kommunikasjons- og mediestrategi, tilføring av nye merkemarkører og nye kommunikasjonsuttak evnet å snu en negativ salgs- og andelsutvikling. Det har også fått folk til å bruke mer penger i kategorien. Caset er velskrevet, veldokumentert og bør være Best Practice for alle markedsførere.

Det er godt å bare få det servert, og årets gull serveres til Fjordland!»

Jobben ble også tildelt Kantar Innsiktspris.

Juryens begrunnelse:
«Vinneren av årets innsiktspris har gjennom klassisk godt innsiktsarbeid klart å snu en negativ trend i en kategori som må kunne sies å ha fått mindre oppmerksomhet de siste årene.

Årets vinner har gått grundig til verks for å forstå barrieren mellom produkt og forbruker. Deretter, gjennom grundig utforsking av hvilke situasjoner kategorien kan være en løsning for folk, kunne vinneren utvikle en kampanje som med enkle grep gjorde produktene relevante i livet til forbruker. De har rett og slett klart å bygge mental tilgjengelig på en konkret og lett gjenkjennelig måte.

Gjennom bruk av troverdige kilder viser årets vinner at kampanjen har gitt betydelige effekt, både når det gjelder målet om å kapre nye markedsandeler og å øke den mentale tilgjengeligheten til merket.

Årets vinner-case gir oss også en beskrivelse av hvorvidt effektene kan isoleres, og koster dessuten på seg å sette opp en ROMI-kalkyle som gir et ganske godt bilde av verdien av medieinvesteringen.»

Les hele Fjordland-caset her.