I Atyp er vi mer enn gjennomsnittlig opptatt av å skape effekt. Effekt handler i de fleste tilfeller om å påvirke adferd, og vi lener oss derfor mot adferdspsykologien for å hente kunnskap og inspirasjon til hvordan vi mest effektivt kan påvirke adferd i en gitt situasjon.

Forskning på menneskelig adferd har avdekket at de fleste beslutninger tas helt eller delvis på autopilot.

I markedsføringsøyemed betyr dette at vi sjelden bruker tid på å ta optimale valg, men at vi i stedet tar en rekke ulike mentale snarveier. Kunnskap om disse snarveiene, bidrar til å gjøre kommunikasjon mer effektiv. 

les om snarveiene her.