Bakgrunn

Halti Kultursenter er blant initiativtagerne til Kventeateret, eller Kväniteatteri. Teaterprosjektet vil bidra sterkt til å ivareta kvensk identitet, kultur og språk. Det handler om å foredle tradisjonene og modernisere kulturen for å sikre kvenenes relevans i historien. 

 

Prosess

Kvääniteatteri ønsker å forsterke den kvenske stemmen i offentligheten. Gjennom kunsten vil man knytte fortiden og framtiden sammen, og forsterke kvensk tradisjon og språk. Stoltheten, styrken og samholdet er bakteppe og inspirasjon for den visuelle identitene til teaterprosjektet. Vi har valgt jordnære farger som harmonerer sterkt med farger som ellers brukes i kvens kultur og tradisjonelle kvenske klesplagg. 

 

Løsning

Den runde logoformen er inspirert av en tjæremile. Tjæremilen er symbolet for kvensk fellesskap. Det er en gammel kvensk teknologi for å utvinne tjære, som ble brukt til å bevare trekonstrukskjoner som båter og annet. Ikke bare er dette noe som er helt særegent for kvensk kultur, det er også et godt bilde på det teateret skal oppnå, nemlig det med å finne frem til de aller mest bevaringsverdige elementene av kulturen, og bruke disse til å sikre kulturens overlevelse i fremtiden.