Ønsket om å skape et best tenkelig sted å jobbe, er trolig den sterkeste motivasjonsfaktoren vår for å bygge opp Amidays. Målet er å bli det stedet ansatte og kunder ønsker å være. For å lykkes må det ligge et svært solid fundament bestående av tillitfellesskapsfølelse og stolthet til grunn. 

Nettopp disse tre områdene er det Great Place To Work® nå har hjulpet oss med å kartlegge gjennom sin Trust Index, en undersøkelse som benyttes i kartlegging av arbeidsmiljø i virksomheter verden over. Resultatene ga oss en score på 98 av i alt 100. Det er sensasjonelt høyt og selvsagt veldig gledelig, gitt hvor høyt vi har prioritert å være et ganske så verdidrevet og uavhengig alternativ i et ellers profittorientert byrålandskap. 

Resultatene forteller oss to ting: 1) Vi har gjort noe riktig så langt, og 2) Vi har nå fått et nullpunkt for fremtidig arbeid med trivsel, som virkelig forplikter. Sikrer vi høy trivsel, vil innovasjonskraft, faglig nysgjerrighet, trygghet til å løse oppgaver på nye og smartere måter, samt mye annet positivt komme som en konsekvens i tråd med at vi er grunnleggende ambisiøse. Men kanskje viktigst; Sjansen for å beholde de savvy og fine kollegaene vi har, vil øke betydelig fordi vi har det bra sammen på jobb.

Her er noen av kjennetegnene ved kulturen og miljøet vårt, som trolig bidro til at vi fikk de oppsiktsvekkende positive resultatene (mer info ligger også her): 

  • Involvering – Vi er gode hver for oss, men enda bedre sammen. Derfor involveres alle så langt det er mulig i små og store veivalg, enten det er snakk om hvordan vi skal utvikle oss som byrå eller hva som vil være den beste løsninger på en gitt utfordring eller mulighet.
  • Armslag – Å sette hverandre inn i trange bokser, er noe vi alltid ønsker å unngå. Vi forsøker i stedet å gi hverandre stort mandat, slik at hver og én kan finne sin skreddersydde rolle, der forutsetningene og motivasjonen for å lykkes, er størst mulig. Selvledelse verdsettes veldig høyt hos oss.
  • Tydelighet – Enten noe går langt bedre eller langt dårligere enn forventet, så tror vi ærlighet i beste mening, er en forutsetning for all tillit, læring og trygghet. Vi må vite hvor vi har hverandre og hva som kan gjøres bedre, slik at vi hele tiden kan jobbe litt smartere hver dag. Gjensidig tydelighet med hverandre er en forutsetning.
  • Kollegial omsorg – Det er tidvis krevende å holde høy marsjfart på jobben over langt tid. Spesielt i perioder der man skal og må ha båndbredde til også å ha et godt liv utenfor arbeidet. Å bry seg når man ser at en kollega trenger hjelp eller støtte, skal og må være en ryggmargsrefleks hos alle i Amidays.
  • Kort vei fra ord til handling – Å ville sette fart og kraft bak små og store initiativ uten så fryktelig mye “om og men”, fører mye bra med seg. Ikke bare gjør det at vi raskere lærer og tilegner oss kunnskap, men når avstanden mellom en idé eller et ønske og veien frem til konkrete resultatet av eget initiativ blir kort, øker opplevelsen av reell innflytelse og påvirkning i praksis. 

Selvsagt kan vi også bli bedre på mange områder. Vi kan eksempelvis bli flinkere på å feire og markere små og store seiere, vi kan bli bedre på å skille jobb og fritid (spesielt i disse korona-tider) og mye annet. Men vi er på rett vei! Resultatene vi nå fikk se gir uansett en skikkelig boost til å fortsette arbeidet for å bli det stedet vi og kundene våre aller helst vil være.  

 


Lurer du på hvordan det er å jobbe i Amidays? Da vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med en av oss som jobber her. Det er bare å velge. Kontaktinformasjon til hver og én ligger her