Flere tilfredse kunder betyr lavere kundetap og økte inntekter. Det er vanligvis billigere å beholde kunder enn å vinne nye. Det er mer sannsynlig at tilfredse kunder vil anbefale selskapet ditt til potensielle nye kunder, og dermed sparer du dyre kundeanskaffelseskostnader. Ikke undervurder personlige anbefalinger.

Kundetilfredshet og lojalitet er ikke bare viktig for B2C, det er like viktig for B2B. I et marked som er så konkurransepreget som telekommunikasjon, er det enda viktigere å finne en nøkkeldifferensiator. Kundeservice av høy kvalitet kan være den differensiatoren du er på jakt etter. Se for eksempel 10 Reasons Why Customer Satisfaction Is Still a Crucial Business Metric.

Det har alltid vært viktigere for teleselskaper å gjøre regningene sine enklere å forstå for kundene, på grunn av kompliserte faktureringsplaner og IT-plattformer. Ved å skape enkle rapporter basert på kundedata, blir det mye lettere for kundene å lese og forstå regningen.

Telia viser hvordan man gjør dette ved å møte kundenes behov, og skiller seg ut fra konkurrentene ved å gi forretningskundene innsyn i regningene med SAS Visual Analytics.

Ved å gi kundene data med et brukervennlig grensesnitt, og benytte seg av analyser, gir Telia sine forretningskunder verdifulle innsikter. Kundene kan raskt se hvilke områder de må fokusere på, og kan innføre endringer som optimerer virksomheten sammen med Telia.

Å gjøre denne kunnskapen lett tilgjengelig for forretningskundene, gir Telia en plattform for å skape et enda sterkere forhold til dem.

Les mer om hvordan Telia gir forretningskunder direkte tilgang til data, noe som gjør at Telia har forbigått sine konkurrenter i B2B-markedet.

Vil du lære mer? Ta kontakt med meg