Innsikt er nøkkelen til suksess: For å vinne kunden og markedet må du vite mest mulig om hver enkelt kunde og om hvert enkelt markedssegment.
Av Tomas Estlander, senior rådgiver i SAS Institute


En suksessfull markedskampanje starter med en kundeanalyse og en markedsanalyse. En kundeanalyse gir innsikten som trengs for å gi et tilbud som er forventet, relevant og tidsriktig.En markedsanalysegjør det mulig å vurdere effekten av markedsføringstiltak.


Denne videoen gir et godt innblikk i hva kundeanalyser og markedsføringsanalyser er.


Løp fra konkurrentene 
En viktig del av det å analysere er å oppsummere og systematisere funnene. Her er det stor forskjell på å rapportere funnene og det å sette dem i system gjennom en avansert analyse. Mens rapportering kun som har som mål å stadfeste hva som har skjedd, vil avanserte analyser kunne fortelle deg hva man bør gjøre annerledes for å forbedre markedsføringsaktivitetene.


Det er dessverre for få markedsførere som interesserer seg for dataene som bedriften sitter på, selv om disse kan være gull verdt. Gode analyser av de tilgjengelige dataene vil gi deg et fortrinn som markedsfører. Det er forventninger om at markedsføringsaktivitetene skal gi avkastning. Avanserte analyser gir svar på hvilke tiltak som er optimale for hver aktivitet og kundesamhandling, og forklarer hva som bør forbedres.


Det er fire til fem ganger bedre kundetilfredshet hos virksomheter som har tatt i bruk avanserte kunde- og markedsføringsanalyser. Jo mer du vet om kundenes kjøpsvaner og livspreferanser, jo bedre kan du forutsi kundens fremtidige kjøpsatferd, kommunisere på deres premisser og holde dem fornøyd.


Suksessfaktorer
Å gjennomføre avanserte analyser kan være krevende. Du må ha tilgang til riktige data, og et faglig dyktig team som kan innfri markedsførerens behov og analytiske ambisjoner. Og du må ha gode IT-systemer. Hvis du vil lese om hvordan du kan ta det første steget mot å forstå kundene og markedet bedre ved å benytte analyseløsninger, finner du godt lesestoff her.