Schibsted Norges målsetning er å bygge digitale mediehus i verdensklasse og samtidig styrke våre rene nettsatsninger. Vi bidrar til at det også i fremtiden kan lages kvalitetsjournalistikk bygd på den egenart, troverdighet og nærhet til publikum som kjennetegner de deltakende mediehusene. I Schibsted Norge navigerer vi ut fra våre verdier we have integrity, we are innovative, we are a team and we are here to win. Schibsted Norge ble etablert våren 2012 og består av over 2500 engasjerte medarbeidere. Selskapet er overbygningen for Schibsteds norske virksomhet og består av mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og rubrikknettstedet Finn.no. I tillegg inngår vekstmiljøet Schibsted Vekst, Schibsted Distribusjon, trykkerikonsernet Schibsted Trykk, annonsenettverket Webtraffic, samt en rekke fellesfunksjoner (IT, kundesenter, økonomitjenester, etc) som betjener konsernets datterselskaper.


Sales Development Kompetanseutvikler - Schibsted Norge Annonse

Schibsted Media Group is an international media group with 6,800 employees in 30 countries. From Norway to Malaysia, from Brazil to Sweden - millions of people around the world interact with Schibsted's popular digital services every day. In Scandinavia, our media houses such as VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftonbladet and Svenska Dagbladet keep people informed and updated on important issues in society. Our digital marketplaces such as Finn.no, Blocket.se and Leboncoin.fr help people buy and sell new and old things. In addition, our growth companies such as Shpock, Let's Deal and Compricer provide our users with popular, digital consumer services that make their everyday life a bit easier. Together, this fulfills Schibsted Media Group's mission of  'Empowering people in their daily life'. Learn more at www.schibsted.com

Schibsted Norge Annonse
Schibsted Norge Annonse (SNOA) er en sentral enhet som skal utvikle konkurranse-dyktige annonseprodukter som styrker Schibsted Norges markedsposisjon og finansielle resultater. Med utgangspunkt i et felles digitalt varelager, attraktive produkter og nye betjeningsløsninger, skal avdelingen tilrettelegge for effektivt salg som vil skape kundeverdi og sterke kunderelasjoner.

Vil du være med å styrke Schibsteds kompetanse på tvers og bidra til å utvikle vår evne som innsiktsbaserte rådgivere ut mot markedet?

I Schibsted Norge er vi nå kraftsamlet rundt en ny annonsestrategi. For å utløse potensialet i strategien, etablerer vi flere sentrale funksjoner som har som hovedformål å støtte salgsavdelingene i deres daglige jobb. Schibsted investerer tungt i produkt- og teknologiutvikling, og skal vi få igjen for disse investeringene er vi også avhengig av å styrke kompetansen internt.
Stillingen Kompetanseutvikler inngår i avdelingen Sales Development og rapporterer direkte til leder av denne. Sales Development som avdeling skal levere verdiøkende tjenester med høy kvalitet til og/eller for salgsenhetene i Schibsted. Avdelingen har ansvar for 3 områder; Agency contact – som skal stryke vår posisjon hos byråene, Brands and Product Marketing – som skal bidra til profesjonalisering av salgsmateriell, PR aktiviteter og eventer og Sales Competence – som skal systematisk styrke vår kompetanse på tvers.

Rollen som Kompetanseutvikler vil innebære et ansvar for at avdelingen leverer på overordnet målsetning og har blant annet arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og prosjektere relevante kompetansehevingskurs mot ansatte i Schibsted
 • Ansvar for Schibsted sertifisering av alle ansatte
 • Opplæring av selgere i felles Schibsted produkter
 • Ansvar for ukentlig nyhetsbrev ut mot salgsmandatene, herav innhold og prosjektledelse
 • Etablere og vedlikeholde en plattform for deling av alt kursinnhold, nyhetsbrev og cases
 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av våre supportkanaler mot salg
 • Bidra og tilrettelegge for å etablere gode møteplasser på tvers av selskapene
 • Ansvar for å bistå de ulike salgsmandatene ved onboarding av nye mennesker
 • Ivareta og oppdatere Schibsted ABC (et oppslagsverk av vår produktportefølje) både internt og eksternt


Vi ser etter deg som:

 • Har relevant Bachelorgrad eller tilsvarende utdannelse
 • Erfaring fra marketing og/eller salgsledelse og med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Evne til å bygge gode strukturer – erfaring fra prosjektledelse
 • Trives med å jobbe med ulike mennesker og miljøer
 • Forståelse for både digitale og analoge annonseprodukter er en fordel
 • Være motiverende og engasjerende og ha gode presentasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig – skape entusiasme å lyst til å lære
 • Håndtere høyt arbeidspress og stå på ekstra når det er nødvendig


Kontaktperson: Tanja Westhagen, Head of Sales Development, tlf 901 24 735
Søknadsfrist: Snarlig 

Schibsted Media Group is an international media group with 6800 employees in over 30 countries. From Mexico to Malaysia, from Brazil to Norway – millions of people interact with Schibsted companies every day. We ensure that new and old sofas can be sold. News reports are read and watched when, where and how consumers want. Weather reports are checked with quick online services. Carpenters are found through a couple of clicks. Prices are compared and the latest fashion is browsed. These examples are just some of the ways our services empower people all around the world in their daily lives.

Our philosophy is built on keeping an open mind, challenging ourselves and the status quo. The goal is to shape the future of our industry. To achieve this we recruit attitude. Are you driven and ambitious? Do you have the courage to face new challenges?