«Lillehammer - læring og opplevelser for livet»

Høgskolen i Lillehammer er en fremgangsrik høgskole med en spennende fagportefølje og et godt miljø. Høgskolen tilbyr en rekke studier innen film- og TV-fag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi-, administrasjons- og ledelsesfag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen har 4 satsingsområder innen tjenesteinnovasjon, oppvekst, audiovisuelle medier og idrett og har 3 godkjente doktorgradsprogram i tillegg til et stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter og ca. 400 medarbeidere.

Lillehammerregionen er et attraktivt sted å bo med blant annet fantastiske vintersportsmuligheter og et rikt kulturtilbud.

Produsentlærer - Professor/ førsteamanuensis/ høgskolelektor
Avdeling for TV-fag (TVF) søker produsentlærer til fast, 50 % stilling.

Vi utdanner historiefortellere i alle de viktige fagfunksjonene for TV. Studentene lærer metodene og prosessene for å kunne lage TV-innhold på alle plattformer. Studiene er praktiske produksjonsfag, og studentene fordyper seg ogsamarbeider tett i en lang rekke øvelser og produksjoner, med de beste fagfolkene i bransjen som lærere og veiledere. Vi er i stor og spennende utvikling og søker nye kollegaer for å utdanne fremtidens TV-skapere. Vi er den norske TV-skolen!

Om stillingen
Stillingen er fast, 50%.

Som produsentlærer skal du

 • Planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning i kreativ ledelse, prosjektledelse og produsentrollen.
 • Tilrettelegge og følge opp samarbeidsprosjekt og studentproduksjoner
 • Evaluere øvelser og produksjoner
 • Arbeide med studieutvikling.
 • Drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet.


Oppgaver i stillingen vil også innebære praktisk og teoretisk undervisning og veiledning, organisere undervisning, planlegge og organisere undervisning i samarbeid med kolleger og undervisningsleder, samt videreutvikle studieområdet og eksterne samarbeidsrelasjoner.

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark vil fusjonere til én institusjon, Høgskolen i Innlandet, fra 1. januar 2017. Ny faglig og administrativ organisering vil etter planen tre i kraft fra 01.01.18, og som følge av dette kan det være aktuelt med endringer i ansvar og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Bred kompetanse som produsent eller prosjektleder i TV
 • God oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal TV-bransje
 • God kompetanse innen kreativ ledelse, idèutvikling og innholdsproduksjon
 • God kunnskap om økonomi, avtalerett, produksjons-planlegging og prosjektstyring
 • God kompetanse innen pedagogikk og formidling
 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet er en fordel
 • Bred ledelseserfaring
 • Godt faglig nettverk innen norsk TV og film, kjennskap til teknologisk utvikling innen TV-produksjon og distribusjon
 • Erfaring fra undervisning og veiledning en fordel


Det er videre ønskelig med erfaring med bruk av ulike prosess- og prosjektverktøy, kompetanse på ulike modeller for innholdsutvikling og bred og grundig produksjonskompetanse som leder. Erfaring med innovative prosesser er en fordel.

Vi søker deg som er faglig interessert og oppdatert, initiativrik, strukturert og resultatorientert. Vi ønsker at du arbeider godt selvstendig. Du må ha god formidlingsevne og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, omstillingsevne og være fleksibel. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 professor/ 1011 Førsteamanuensis/ 1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HiL å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere anmoder om at dette ikke gjøres. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Søknaden
Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og vil bli vurdert etter kunstfaglige kriterier.
Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, faglige arbeider/verk og dokumentasjon fra undervisning mm. som ønskes vurdert legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden, herunder:

 • Faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.)
 • Oversikt over pedagogisk formalkompetanse og undervisningserfaring, herunder eksempler på utvikling av undervisningsmateriell, ulike undervisningsformer samt evaluering av eget undervisningsopplegg


Antall faglige arbeider som sendes inn skal være maksimum 3. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveundervisning.

Kontakt
Dekan Hege Michelsen, tel: 61 28 82 08, hege.michelsen@hil.no
Kontorsjef Morten Bakken, tel: 61 28 82 92, morten.bakken@hil.no

Vi ønsker deg velkommen som søker til Høgskolen i Lillehammer!

Se flere ledige stillinger her