Charlotte Ulrichsen

Jobber i: Wavemaker
 
Masterstudent i markedsføringsledelse hos Kristiania.