Alexander Gjersøe

Jobber i:

Ring 2

Jobbet i: SMFB

 

Kreativ
 
"Føkk deg. Ikke meg, men deg." - Thomas Holm