Liv Dingsør er ansatt som administrerende direktør i Digital Norway etter tidligere toppsjef Tor Olav Mørseth som tok på seg jobben som ny sjef i Snøhetta Design.

For å lykkes med å digitalisere det norske næringslivet er Dingsør overbevist om at næringslivet, offentlig sektor og organisasjonsliv må samarbeide mye tettere.

- De gode løsningene er der, men da må vi samarbeide på tvers og være villige til å dele med hverandre. DigitalNorway står i en unik posisjon til å både fange opp muligheter på tvers og iverksette nødvendige aktiviteter med relevante partnere for å realisere de. Dette arbeidet skal vi forsterke i tiden fremover, sier Liv Dingsør i en melding fra Digital Norway.  

Les også: Ny Snøhetta-sjef skulle digitalisere Norge: - Jeg er bekymret for at vi havner bakpå

Hun kommer fra stillingen som nestsjef samme sted, eller viseadministrerende direktør. Hun har tidligere hatt flere roller i norsk næringsliv, blant annet i Aker ASA og DNB.

Styreleder i Digital Norway, Walter Qvam, er godt fornøyd med rekrutteringen.

- Digital Norway går inn i en ny og meget viktig fase, der næringslivets behov for støtte, kompetanse og samarbeid om bruk av data står sentralt. Ettervirkningene av koronapandemien har økt disse behovene betydelig. Jeg er derfor meget fornøyd med at Liv Dingsør tar over som administrerende direktør i Digital Norway. Hun har en veldig relevant bakgrunn fra flere bransjer, hun kjenner Digital Norway sitt tjenestespekter godt og hun er meget dyktig til å skape gode samarbeid noe som virkelig trengs nå, sier styreleder Walter Qvam.

Når det gjelder digital kompetanseheving og samarbeid, mener Dingsør det er behov for en koordinert nasjonal satsing. Relevant kompetanse må være tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter tilpasset deres virkelighet og hverdag.

- Digital Norway koordinerer allerede en nasjonal satsing på digital kompetanse sammen med våre eiere, universitets- og høyskolesektoren, samt andre fagmiljøer. Kurs og kompetanseformater deles via Digital Norway Community og er snart tilgjengelig på en helt ny læringsportal som Digital Norway lanserer i juni.

Digital Norway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.