EU-kommisjonen varslet mandag at de store og dominerende selskapene kanskje ikke innfrir sine forpliktelser i henhold til loven om digitale markeder (DMA) som trådte i kraft 7. mars.

Da fikk seks av verdens største teknologiselskaper beskjed om å rette seg etter kjørereglene som gjelder for såkalte portvoktere, selskaper som alle må innom for å bruke nettet og digitale tjenester. De seks er Alphabet, Amazon, Apple, Tiktok-eier Bytedance, Meta og Microsoft.

DMA har som mål å skape mer rettferdige konkurranseforhold ved at brukerne skal få flere og friere valg når de begir seg ut på det digitale verdensmarkedet.

Kommisjonen erkjenner at de store har gjort visse justeringer siden 7. mars, men at de ikke har gått langt nok.

- Vi er ikke overbevist om at løsningene som Alphabet, Apple og Meta har valgt, gir et mer rettferdig og åpent digitalt rom for europeiske brukere, både privatpersoner og bedrifter, sier EUs kommissær for det indre marked, Thierry Breton.

I henhold til den nye loven kan kommisjonen ilegge bøter på opp til 10 prosent av et selskaps globale inntekter, et nivå som kan økes til 20 prosent ved gjentatte brudd. For de aktuelle teknologiselskapene kan bøtene bli astronomiske.