Det svenske konsulentselskapet Consid blir en av fire leverandører i en ny omfattende rammeavtale med Posten Norge. Avtalen har en lengde på tre år, med mulighet for forlengelse på ytterligere to år. Verdien på avtalen er imidlertid ikke kjent.

- Det er veldig gledelig å få denne tilliten fra Posten Bring. Dette blir en bekreftelse på at vi nå er en like naturlig del av det norske markedet som det svenske, noe som er en viktig milepæl for oss, sier Steffen Breen, administrerende direktør i Consid Norge.

Leveringsstedet for den nye avtalen omfatter primært Oslo, men inkluderer også Stockholm og København, alle steder hvor Consid er etablert.

- Det er svært givende med en avtale som strekker seg over landegrenser og inkluderer flere av Consids etableringssteder. Dette gir oss muligheten til å samarbeide mellom kontorene og levere konsulenter lokalt, noe som øker effektiviteten og fremmer innovasjonen, sier Peter Hellgren, grunnlegger og administrerende direktør i Consid.

Consid vil levere konsulenter til Posten Bring innenfor områder som digital utvikling, prosjektledelse, arkitektur, design og robotisering.

- Dette er en av de største avtalene vi har fått utenfor Sveriges grenser, noe som føles svært ærefullt. Vi vil gjøre vårt ytterste for å innfri Posten Brings forventninger og virkelig dra nytte av den utrolige kompetansen våre konsulenter besitter, sier Steffen Breen.

Breen forteller videre at Consid Norge har som mål å doble seg i størrelse hvert år de neste tre årene - både i omsetning og på antall ansatte. Per dags dato har Consid i overkant av 40 ansatte i Norge.

- I løpet av neste år bør vi nå neste store milepæl som er 100 ansatte. Så skal vi åpne to-tre nye kontorer i Norge innen kort tid, sier Breen.

Consid samlet omsatte i første halvdel for cirka 1,4 milliarder svenske kroner. Omsetningen hos Consid Sverige endte i fjor på i overkant av to milliarder svenske kroner.

Se regnskapstallene for Consid Norge her. Alle tall i MNOK.

Consid 2022 2021 Endring i %
Omsetning 16,7 5 + 234,0
Driftsresultat 0,1 - 0,1 -
Resultat før skatt 0,1 - 0,1 -