Diar er et joint venture-selskap som ble etablert i 2019 eid 50/50 av Aller Media og Amedia for å ta opp kampen med internasjonale giganter som Facebook og Google, samt norske størrelser som Schibsted.

Både Aller Media og Amedia benytter seg av innloggingstjenesten aID og det er data derfra og dekningen til mediehusene som har vært trumfkortene i annonsekampen. Underveis har Diar rekruttert salgsressurser fra miljøer som Google og TV 2.

Nå har eierne lagt en ny strategi for Diar og det innebærer at salgsavdelingene i Aller Media og Amedia overtar annonsesalget på markedsplassen Diar har utviklet.

Diar, som tidligere har drevet med annonsesalg på egen plattform, skal fremover rendyrkes som et teknologiselskap som  skal utvikle annonseteknologi og løsninger for sine eiere. 

- Vi ser at vi i større grad må ha eierskapet til teknologien for å realisere våre verdiforslag sett opp imot den redaksjonelle posisjonen og førstepartsdata. Dette er et strategisk viktig steg for å differensiere oss, og gjøre oss mer relevante og konkurransedyktige for norske annonsører, sier konserndirektør salg og marked i Aller Media, Bente Klemetsdal.

Les også: Skjerper kampen om data og digitale annonser - Aller og Amedia bygger selvbetjent annonseplattform

Satser på markedsplass
Satstingen på Diars markedsplass skal være sentral i den videre strategien. 

- Ingen kjenner publisister bedre enn mediehusene selv, og derfor er det viktig at vi også leverer løsninger som vi opplever at markedet etterspør blant våre redaktørstyrte medier. Gjennom markedsplassen gir det oss et større og bærekraftig mulighetsrom i møtet med kundene, sier Hilde Norddal, konserndirektør Amedia Salg og Marked.

Målet er at Diars markedsplass skal være Norges foretrukne annonseløsning for «bærekraftig, kostnadseffektiv og treffsikker annonsering».

- Vi skal fremover rendyrke vår rolle innenfor annonseteknologi med fokus på å realisere publisistenes verdiforslag og konkurransedyktighet. Det er et stort uforløst potensiale innenfor annonseteknologi på publisist-siden. Diar har fått til mye, og vi har skapt verdier for våre eiere, og videre strategi skal realisere det i større grad, sier administrerende direktør Kathrine Saastad hos Diar.

Har færre ansatte
- Betyr dette at dere ikke lenger skal ha så mye kontakt med mediebyråer og annonsører i Diar?

- Rollene blir mer rendyrket fremover, Diar skal fokusere og konsentrere seg om utviklingen av annonseteknologien, mens det kommersielle sentreres hos Aller og Amedia. Diar fortsetter dialogen med mediebyråene og annonsørene, men da med utgangspunkt i teknologi og løsningene i markedsplassen. Aller og Amedia vil ha dialogen om egne produkter og verdiforslag som de har i markedsplassen, sier Saastad.

Diar har på det meste vært ti ansatte. I dag teller selskapet seks ansatte, men flere utviklere skal være på vei inn. Flere av de tidligere ansatte har fått nye jobber i Amedia og Aller Media, mens andre har vært naturlige avganger ifølge Diar-sjefen.

- Flere av salgsressursene har allerede begynt hos Aller og Amedia, og endringene innebærer at vi i større grad vil rekruttere tekniske ressurser og utviklere fremover.