Den amerikanskeide konsulentgiganten Accenture må være et av de første selskapene i landet som sender inn sine regnskapstall for fjoråret til Brønnøysund. Nå foreligger tallene og de viser at selskapet slo av drøye åtte millioner kroner på driftsresultatet for 2021.

Les også: Accenture henter ekspert på personalisering fra Capgemini

Accenture leverer konsulenttjenester innenfor digitalisering, strategi og teknologi, og er også en spiller på det norske markedet for byråtjenester med sin satsing på kreativitet innenfor den delen av virksomheten som heter Interactive.

Selskapet har blant kjøpt teknologi- og designbyrået Fjord Design og slått dette sammen med Accenture Interactive. 

Konsulentselskapet samarbeider blant annet med Abelia, IKT Norge, Virke og BI.

Selskapet forklarer nedgangen fra 64,4 millioner til 56,2 millioner på følgende måte i årsberetningen:

- I starten av pandemien inngikk vi avtaler om utsatt oppstart for nyutdannede samt nedskalerte rekruteringsaktiviteten generelt. Selv om vi ved årets utgang er tilbake på normalt nivå, har dette gitt lavere leveransekapasitet enn ønskelig gjennom inneværende år, skriver selskapet.

Accenture øker imidlertid omsetningen med 1,4 prosent fra 2020 til 2021.

Her kan du se alle regnskapstallene til Accenture for 2021. Selskapet rapporterer såkalt avvikende regnskapår, og avslutter sine regnskap 30. september året i forveien. 

Accenture 2021 2020 Endring i %
Omsetning 2294,3 2263,1 1,4
Driftsresultat 56,2 64,4 - 12,7
Resultat før skatt 60,0 78,0 - 23,1