NRK kunne vi forrige uke lese om Eva Kirkevik som møter på store utfordringer med apper og nettsider som ikke er tilpasset hennes handicap; svaksynthet. Og i 2021, hele åtte år etter at et nytt krav kom på plass, møter fremdeles mennesker med handicap på store problemer digitalt.

Dette er noe vi som webutviklere og designere tar på alvor. Her er det fremdeles mye ugjort for å øke den digitale tilgjengeligheten for alle.

Universell utforming er tuftet på et inkluderings- og likeverdighetsprinsipp. Det betyr i hovedsak at man, uten å hindres av evner og egenskaper, enkelt skal kunne ferdes i fysiske rom og navigere digitalt på nettsteder i apper og automater. I tillegg skal man kunne tilby tekst som erstatning for visuell kommunikasjon og bilder. Disse reglene gjelder for alle med offentlig tilgjengelige nettsider, apper, skjerm-baserte tjenester (betalingsautomater) og i offentlige rom og lokaler. Med andre ord så godt som alle. 

I januar 2021 gikk fristen ut for at alle med offentlig tilgjengelige nettsider skulle sørge for at disse er universelt utformet. Direktivet er bestemt som følge av et inkluderingsprinsipp, men kan i stor grad gi økt omsetning til de bedriftene som tar dette på største alvor.

Dette er, slik vi ser det, ikke bare et krav, men også en gyllen anledning til å vinne markedsandeler og øke egen omsetning. I tillegg ser vi også en enorm oppblomstring av apper som erstatter personell i restaurant og cafè-sektoren, så selv om landet åpner opp vil disse utfordringene følge oss.

Driver dere et foretak med fysisk adkomst, så inkluderer man gjerne en rullestolrampe for å slippe inn rullestolbrukere. Dere installerer muligens også en automatisk døråpner og gjør god plass slik at alle kan navigere godt gjennom butikklokalet. Kanskje setter dere også opp tydelige skilt med en skriftstørrelse som er synlig for selv svaksynte. Så ser dere for dere nettbutikken. Hvor er rullestolrampen? Og den intuitive navigasjonen og det tydelige visuelle og tekstuelle budskapet som alle kan se? 

Hvorfor er universell utforming spesielt viktig i 2021?

Jo, fordi vi (snart) har lagt bak oss et langt korona-år hvor inkluderingsproblematikken har vært sentral. Med stengte butikker må hvermannsen på nett for å handle, så behovet for universell utforming på digitale plattformer har aldri vært større. Generelt brenner jeg for at alle skal gis samme muligheter, uavhengig av grad av digital kompetanse og handicap av ulike grader. I tiden vi er inne i opplever mange utenforskap og ekskludering som følge av disse utfordringene. Dette er et av hovedprinsippene vi starter med i utvikling av nye websider. Hvordan skal denne kunne brukes av alle? 

Har du en digital rullestolrampe til nettsiden din? 

I så fall er det grunn til å smile. Alle kunder, uavhengig av evner får anledning til å handle. Man kan potensielt sett bidra til inkrementell vekst ved at man utvider kundegrunnlaget gjennom inkluderende UU-tilpasninger. Vi er selvsagt opptatt av å SEO-optimalisere innhold på nettsiden slik at den synes godt organisk og gjennom betalt kommunikasjon. Men denne tanken må følges opp med spørsmålet om hvordan man best forvalter trafikken som kommer inn. Det hjelper ikke med motorvei inn til nettsiden hvis den har dårlig UU-design. Med UU-design følger også behovet for gode brukeropplevelser (UX) og et godt og tiltalende visuelt design. Alt henger sammen og alle skal med.

Så blir spørsmålet: Har du en rullestolrampe til nettbutikken din? I så fall vil du ikke bare bidra til inkludering men kanskje også vinne fram å ta større markedsandeler i et presset marked. 

Syv prinsipper knyttet til universell utforming: 

1. Rettferdig
Vi skal uten å adskille eller stigmatisere brukere gi samme bruksmåter. bestemmelser for personvern sikkerhet bør være like tilgjengelig for alle brukere. Som et eksempel må vi ta hensyn til at åtte prosent av alle menn er fargeblinde. Da må vi unngå å blande farger som hemmer brukeren i å det kodet innholdet. se illustrasjon

2. Fleksibel
Vi må kunne tilpasse designet for et bredt spekter av individuelle preferanser og evner. et eksempel er å tilpasse til brukerens tempo.

3. Enkelt og intuitivt
Fra et visuelt design perspektiv liker vi ofte å si at less is more. med andre ord gjør det enkelt og fjern all unødvendig informasjon. Progressiv avsløring er en interaksjons teknikk som fremhever den informasjonen brukeren ønsker på et gitt tidspunkt. da reduserer vi mengden informasjon brukeren må ta til seg. Hvilket gjør det mindre slitsomt å navigere og å ta til seg informasjon.

4. Design
Må fremheve viktig informasjon til brukeren og avhengig av omgivelser eller brukerens sensorisk evner. Som et eksempel anbefaler vi at alle videoer tekstes. 

5. Toleranse for feil
Forsikre deg om at brukeren er sikker på  hva vedkommende skal skrive i et  for eksempel et kontaktskjema. Gi tydelig beskjed når brukeren gjør en feil og legge til rette for alternativer.

6. Uanstrengende  
Designet skal ikke være vanskelig å bruke og Brukeren skal slippe og gjenta den samme informasjonen flere ganger.

7. Størrelse og luft
En responsiv nettside skal kunne fungere like godt på en stasjonær pc som på mobil. I et mobil-tilpasset format må knapper være plassert med en slik avstand at man ikke risikerer å trykke feil.