God brukeropplevelse (UX) er viktig for at digitale tjenester skal ha nytte og verdi. Men er det egentlig mulig å lage en brukervennlig nettside, app eller tjeneste uten de rette orda?

Det skal godt gjøres. Tar du bort alle ordene i nettbanken din, Vy-appen eller på NAV sine nettsider, sitter du ikke igjen med mye. Likevel er det fortsatt vanlig å jobbe frem løsninger som er fulle av fiktiv «lorem ipsum»-tekst. Og for ofte ender man opp med å skrive eller «fikse» tekstene helt til slutt. Hvorfor ender språket opp som en ettertanke? 

Det er vanskelig å se på dette som et spesielt fornuftig valg. Å jobbe på denne måten resulterer i stedet ofte i løsninger som skaper frustrasjon hos brukerne, og som koster bedriften mer tid og ressurser å utvikle. 

Å bruke «Lorem ipsum»-tekst kan tyde på at mange fortsatt ser på språket som en overfladisk del av designet i en løsning. Men språk er en av bærebjelkene i design, som UX-skribenten Jane Ruffino sier. Språket vi velger å bruke, kan ikke skilles fra eller klistres oppå den grunnleggende funksjonaliteten og selve formålet med løsningen. 

En digital tjeneste er ofte en jungel av knappetekster, hjelpetekster, artikler, søkeord og andre tekstbiter som skal henge sammen på tvers av nettsidene, appen og selvbetjeningsløsningen. 

En som har ansvar for språket i en digital tjeneste, holder styr på denne jungelen og ser tekstene i sammenheng med funksjonaliteten og det visuelle i løsningen. De tar utgangspunkt i brukernes behov, stiller kritiske spørsmål og tester språket med brukerne for å være sikre på at teksten faktisk gjør jobben den skal gjøre. 

Å jobbe med tekst på denne måten kan gi deg stillingstitler som «UX-skribent» eller «innholdsdesigner», men å skape en god brukeropplevelse gjennom språket kan like gjerne være definert som en oppgave. Det viktigste er at designprosessen sørger for at språket og tekstene i løsningen henger sammen, har god kvalitet og er forståelige for brukerne. 

Skal vi få til dette, krever det at språkarbeidet er med fra starten, og at skribenter er en like sentral del av et team som interaksjonsdesigneren, utvikleren eller prosjektlederen. Klarer vi dette, kan vi se fram til flere helhetlige og gode brukeropplevelser i hverdagen.