Sosiale medier og bruk av digitale markedsføringsverktøy er blitt en naturlig del av markedsføringsstrategier for bedrifter i en rekke bransjer. Det ligger et utrolig potensiale i å få tilgang til hele verden med et tastetrykk og for forbrukerrettede merkevarer, nettbutikker og B2B-virksomheter med korte salgsprosesser er fordelene åpenbare for de fleste. Men for markedsføring av digitaliseringsløsninger til verdens tungindustri er koblingen kanskje ikke like åpenbar. I industriell B2B-markedsføring med få og store seriøse kunder, er det noen vits i å satse på sosiale medier? Ja, erfarer vi, men det kommer an på hva man ønsker å få til og hvilke kanaler man velger.

Kongsberg Digital ble opprettet i 2016 og jobber med digitaliseringsløsninger for industri. Det er et relativt nytt fagfelt hvor begreper, teknologi og bruksområder må forklares. Forståelsen er varierende, men ønske om å forstå er stort. I tillegg er 70 prosent av kundene våre er internasjonale. Vi trenger å bygge kjennskap og kunnskap hos kunder, partnere, politikere og forskningsmiljøer over hele verden. Den tradisjonelle måten å gjøre dette på baserer seg i stor grad på konferanse- og møtevirksomhet. Disse arenaene er fortsatt viktige, men kampen om oppmerksomheten er stor, tiden man får til å forklare løsninger er begrenset og det er naturligvis en del kost knyttet til fysisk markedsføring, spesielt når kundebasen har stor geografisk spredning.

Derfor lurte vi på om vi i større grad kunne benytte oss av digitale kanaler og sosiale medier for å nå nisjegrupper over hele verden når de selv søker kunnskap og har tid til overs. Vi bygget opp innholdsrike nettsider og satte en strategi for å bruke sosiale medier som ett av flere utstillingsvinduer for nettsidene. Målet var å bruke ressurser smartere for å nå flere relevante mottakere med dyptgående informasjon, samt bygge stolthet internt gjennom økt ekstern eksponering. Før satsningen skisserte vi opp noen hypoteser vi ville teste:

1) Våre kunder og partnere bruker ikke sosiale medier når de skal søke informasjon om digitaliseringsløsninger til tungindustri, de går på konferanser, prater med eksperter og eksisterende relasjoner.

2) Sosiale medier krever at man formidler enkle budskap på en uhyre rask måte, hvis ikke klarer man ikke holde på brukerens oppmerksomhet. Kongsberg Digitals budskap er relativt komplekse og derfor ikke egnet for sosiale medier.

3) Kongsberg Digitals løsninger er ikke hyllevare og kan ikke selges online. Kontrakter kommer på plass over tid og på tvers av kontaktflater. Derfor vil det være vanskelig å måle om digital oppmerksomhetsbygging og merkevarebygging har noen effekt.

Etter ett år har vi gjort oss noen erfaringer som vi gjerne vil dele.

Industrielle kunder og fageksperter bruker sosiale medier

Vi opplever at våre kunder og partnere i aller høyeste grad bruker sosiale medier til informasjonsinnhenting. Kongsberg Digitals LinkedIn-konto har hatt en 78,5 prosents økning i antall følgere fra 14 000 til 25 000 det siste året. Demografien i følgerbasen viser en sterk overvekt av ansatte i selskaper vi jobber med eller opp mot. De er enten ledere eller eksperter på sine områder og interessert i det vi skriver og poster om. De interagerer, ser filmer, leser artikler.

Et annet viktig aspekt er aktiviteten fra egne medarbeidere. Vi forsøker å involvere ansatte ved å oppfordre dem til å engasjere seg i innholdet som publiseres. De er ofte del av sterke fagmiljøer, noe som bidrar til økt spredning i relevante nettverk, som igjen bidrar til å bygge stolthet internt. Generelt er aktiviteten knyttet til Kongsberg Digital på LinkedIn er økende.

Budskap kan ha høyere kompleksitetsnivå hvis målgruppen ønsker informasjon

Vi ser også at budskap på sosiale medier absolutt ikke må være overenkle og tilpasset publikum med et 10 sekunders oppmerksomhetspenn hvis publikumet ikke er gjennomsnittlig. Vårt publikum er fageksperter eller ledere innen industriene vi lager løsninger for, de oppsøker informasjon om Kongsberg Digital aktivt, de sitter på stasjonær PC heller enn mobil og tablet når de er i kontakt med oss, de ser gjerne filmer på flere minutter, leser lengre artikler, og bruker tid på å utforske nettsidene våre. Vi forsøker selvfølgelig å gjøre budskapene våre så lett fordøyelige som mulig, men publikumet vårt er opptatt av å forstå ny teknologi og har toleranse for et høyere kompleksitetsnivå enn det som er tilfellet for gjennomsnittsbrukere på sosiale medier.

Vi velger kanaler som passer våre budskap

I stedet for å satse på de vanligste sosiale mediene som Facebook og Instagram, har Kongsberg Digital valgt å fokusere på LinkedIn. LinkedIn brukes av bedrifter og profesjonelle over hele verden som ønsker å komme i kontakt med hverandre, men av 610 millioner brukere er det bare 3 millioner som deler innhold hver uke. Det er mindre støy enn på andre sosiale medier og vi opplever at for stakeholdere i våre bransjer er dette den mest aktuelle kanalen for innhenting av bedriftsinformasjon og -nyheter, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle for andre bransjer. LinkedIn er også blant de raskest voksende sosiale medie-flatene der ute (kilde: 99firms.com, hentet 28.11.19).

Vi måler effekten

Vi har ikke onlinesalg, men vet at mange søker kunnskap om oss opptil flere ganger før de tar kontakt. I stedet for å måle salgskonverteringer, måler vi for eksempel hvor mange brukere som er inne på nettsidene, hvor lang tid de bruker der, og ikke minst hvilke kanaler de kommer gjennom. Dette gir oss en indikasjon på om besøkende finner informasjonen relevant og vil fortsette dialogen, og om utstillingsvinduet på LinkedIn trekker interesserte parter inn. Vi ser en kraftig økning i alle målinger, måned for måned og stadig mer av trafikken kommer fra LinkedIn. I tillegg ser vi stor spredning av innhold gjennom tredjeparter, eksempelvis journalister i bransjemedier. Pressemeldinger og artikler distribuert gjennom LinkedIn plukkes opp og spres til millioner av relevante lesere over hele verden. Den indirekte effekten er betydelig og bidrar, sammen med andre innsatser, til økt trafikk til nettsider og LinkedIn.

Økt eksponering er viktige mål i seg selv når vi skal bygge kjennskap om våre løsninger og bygge stolthet internt, men vi ser også at LinkedIn fungerer godt i mer praktiske tilfeller. Da vi lanserte en ny datainfrastrukturløsning for maritim sektor på Nor-Shipping i år var nettopp LinkedIn et viktig virkemiddel for å trekke riktige folk til lanseringen. Denne erfaringen har gjort at vi nå bruker LinkedIn for å opplyse om arrangementer verden rundt og har enkelte ganger erfart en dobling i antall relevante påmeldte sammenlignet med tradisjonelle invitasjoner via mail, telefon og lignende.

Samlet gir disse målene oss indikasjoner på om vi beveger oss i rett eller gal retning når det kommer til merkevarebygging. Så langt er satsningen effektiv, men ser vi at de ikke lenger fungerer som tiltenkt så kommer vi til å endre strategi.

For å oppsummere er vår viktigste erfaring at sosiale medier har potensielt stor markedsføringsverdi også i mer tradisjonelle bransjer, men at den enkelte bedrift med fordel kan utfordre de etablerte spillereglene. Det er ikke gitt at det er god ressursbruk for det enkelte selskap å kommunisere i alle kanaler, eller å skjære ned budskap til det ugjenkjennelige. For vår del har det vært en vellykket strategi å ta utgangspunkt i egen bransje, publikum og budskap, snarere enn kanalene, og deretter vurdere hvordan de enkelte kanalenes egenskaper kan bidra til at vi når våre mål.