Eva Grindes kommentar i Dagens Næringsliv om Singularity University har blitt lest og kommentert av mange. Det er postet oppfølginger og tilsvar flere steder. Jeg har lest den noen ganger nå, og reflektert over det hun skriver. Jeg har også observert og lest mange kommentarer på sosiale medier og artikler som tar til motmele, Bente Sollid mener bla et hun er teknologifiendtlig. Det kan godt være hun er det og det skal jeg ikke mene noe om, men for hver gang jeg har lest kommentaren hennes i DN har jeg tenkt: Har jeg og de som kritiserer henne lest samme kommentar?

Jeg synes hun mer enn vanlig er inne på noe viktig: Hun sier ikke at keiseren er naken, men at vi må være våkne. Disse nye skredderne er kanskje ikke helt det de begir seg ut for å være, og plutselig kan keiseren faktisk være naken. Når vi hører om hvordan den nye oljen, de nye menneskene, nettverking og iscenesettelse skal finansiere fremtiden, er det viktig å samtidig være bevisst på Knut Melvær i Netlife Research sitt poeng om at «Kritiske stemmer = innovasjonsdrivere».

Det er ingen tvil om at vi skal gjennom mange fantastiske runder med teknologi(bruk) vi kan forutse, inkludert teknologi som skal inn i kroppen, store vanskelig og nydelige overraskelser og vi kommer til å høre mange fantastiske eventyr.

Det er lett å forstå at de som føler seg mest truffet via direkte og indirekte omtale ikke er så fornøyd med at noen antyder at de har gått på en annen engleskole enn monarkronismen (monarki + anakronisme) sin. Det er helt fint og forståelig, men alle de andre kraftige reaksjonene? Det er mulig Singularity University er inne på noe med noe, og det er minst like opplagt at det kommer ting derfra som hører hjemme i samme kategori som automatisk ros og raushet i sosiale medier og teambuilding gjennom å rulle i gjørme og kose med urmenneske eller enda bedre smurfen som bor i oss alle.

Jeg mener vi trenger flere artikler som Eva sin. Ikke for å drepe troen på (eller til) de som vil satse på det som er vanskelig å tro på. Ikke for å holde brødrene Wright på bakken og absolutt ikke for å holde fast ved det etablerte. Vi trenger flere slike artikler fordi det er like viktig å avkle og dra grensene mot snake oil som å avkle og dra grensene mot luddisme. Hvor grensene går er det opplagt at vi kommer til å diskutere, bomme og treffe på. Blant annet derfor må vi tåle at de produktene, tjenestene og ideene som er enten i grenselandet til eller er godt over i bransjene for snake oil eller new age blir belyst for å se om de sprekker i sola.

Kanskje er Singularity University den nye Scientologikirken, og kanskje er den det nye Xerox PARC; antagelig er deler av Singularity University det siste og deler noe helt annet vi kommer til å legge bak oss.

Uansett må vi tåle å diskutere Singularity University og andre initiativer (og spesielt når de kommer med overpriset markedsføringsfjas) uten å hevde at de som lurer på hva keiserens skreddere driver med er luditter (teknologipessimister, red. anm.)

Vi skal gjøre umulige ting fremover, vi gjør og skal gjøre ting med teknologi som vekker til live motstand som minner om kirkens folk som gjorde alt for å stoppe Galielo (og andre kule folk). Vi skal selvfølgelig stå opp for vår tids Galileoer, vi skal både forsvare og skåne dem for den både maktsyke og konserverende, men samtidig destruktive, kirken.

Skal vi lykkes med det må vi også tåle og etterspørre kritisk blikk fra både oss selv og andre. Hver dag.

Dette blogginnlegget ble først publisert på IKT Norges hjemmesider.