I Making Waves har vi levert digitale løsninger til det norske markedet i over 15 år. Nå ser vi at markedet er midt i et skifte i måten å arbeide på. Bedriftene som ikke tar endringene inn over seg vil mislykkes med å utvikle den digitale forretningen fremtiden krever.

Den store endringen er fra prosjekt-tankegang til digital produktutvikling.  

Hva mener vi så med et prosjekt? Det klassiske prosjektet kjennetegnes av faste rammer: Når prosjektet er levert blir teamet målt på om det leverte innen tidsfristen, innenfor budsjett og med den funksjonaliteten som var avtalt - med utgangspunkt i en spesifikasjon som kanskje var laget over et år tidligere.

Denne prosessen fungerer ikke lenger. Hvis et prosjekt resulterer i at teamet leverer en digital løsning, klapper seg på skulderen og deretter går videre til neste prosjekt – da er sjansen for suksess forsvinnende liten.

Det er ikke lenge siden prosjekt-leveranser var hverdagskost i Making Waves. For bare to år siden kjøpte ni av ti kunder tjenester av oss som prosjekter. Kunden kom til oss med en forhåndsdefinert spesifikasjon, med krav som vi i liten grad utfordret, og som vi bygget estimatet på. Enkeltprosjekter som dette ble fulgt av vedlikehold og ingen ytterligere investeringer.

Resultatet var at vi leverte digitale løsninger vi på forhånd ikke kunne vite om skulle treffe godt, og som vi i etterkant av lansering ikke fikk anledning til å måle effekten av og forbedre.

Det finnes en mye bedre måte å gjøre ting på.

Vi som konsulenter har lenge sett til produktselskapene som the holy grail. Ta Finn.no eller Spotify som eksempel: de har digitale produkter som videreutvikles kontinuerlig. På samme måte er det med alle de løsningene vi leverer sammen med kundene våre: De bør justeres og forbedres hele veien. 

Tidligere har ikke kundene våre gitt oss disse rammebetingelsene, men nå forstår de viktigheten av kontinuerlig produktutvikling. I dag jobber vi på denne måten med brorparten av våre største kunder, som Ruter, SATS/Elixia, FIFA, Choice, NorgesGruppen, Wilhelmsen, Utdanningsforbundet, Norges Fotballforbund, Statens pensjonskasse og Matprat.

Fordelen med digital produktutvikling er mange. En stor fordel er at både kunden og våre ansatte får eierskap til produktet over tid. De som er involvert får være med og se at ideene de har jobbet med høster reell verdi. Produktet blir spennende å jobbe med, fordi man tester, måler og forbedrer det over tid.

Når man jobber i prosjekt blir man testet på løsningen man leverer, sett opp mot kravspesifikasjonen. Når man jobber kontinuerlig med produktutvikling jobber man for stadig å øke verdien av produktet for brukerne.

Et minst like viktig perspektiv er kundens risiko.

Risikoen er svært høy i et prosjekt hvor man bruker lang tid på å bygge en ferdig løsning. Treffer man ikke umiddelbart kan arbeidet være bortkastet. Når vi jobber med digitale produkter starter vi med å lage en kjapp, rimelig minimumsløsning, og deretter videreutvikler vi denne gjennom tilbakemeldinger, testing, måling og forbedring.

De kundene som jobber med oss på produktutviklingsoppdrag kjøper ikke bare et Making Waves-team, de setter oss sammen med kompetente mennesker fra egen organisasjon og andre leverandører. Digital produktutvikling handler om hvordan vi bygger noe sammen over tid, et produkt som faktisk leverer.

Så tiden har løpt fra det digitale prosjektet. Det må både kundene og vi som leverandører forholde oss til.