26. april er en merkedag for utviklingen av programmatiske kjøp i Norge. Da migrerer Schibsted hele sitt varelager for bannerannonser over til sin nye teknologipartner Appnexus. Frem til da har de «flyttet» deler av varelageret sitt over til denne plattformen, og tillatt programmatiske kjøp fra den andelen som er tilgjengeliggjort der. Så hvorfor er dette egentlig så viktig, og hva gjør at vi i Red velger å sammenligne dette med dagen som markerte begynnelsen på slutten av 2. verdenskrig?

Rent bortsett fra at kjøpsprosessen er automatisert, skiller programmatiske kjøp seg fra direktekjøp ved at man kan vise bannere til brukeren uavhengig av hvor og hvilket medie brukeren er på. Dette har som kjent blitt brukt for å kunne definere målgrupper basert på adferdsdata. Et klassisk eksempel er retargeting som gjør at man kan vise annonser til de som tidligere har vært inne på annonsøren sitt nettsted. I følge Mediebyråforeningen sine siste tall (som gjenspeiler annonsekroner som går igjennom foreningens medlemmer) er 24 prosent av den digitale omsetningen nå programmatisk (inkludert noe nettverkskjøp). Det er imidlertid viktig å huske på display sin andel av den totale digitale medieomsetningen er på 67 prosent. Statusen er derfor at programmatiske kjøp nå står for 36 prosent av mediebyråenes omsetning på display. Dette er en dobling sett i forhold til tallen fra hele 2015 samlet.

Når Schibsted nå får teknisk støtte for å kunne selge hele sitt varelager programmatisk, markerer det et taktskifte som gjør det mulig for enkeltannonsører å ta steget helt ut og gjøre alle sine displaykjøp programmatisk. Aller - gjennom sitt samarbeid med Google - har gjennomført tilsvarende migrering allerede, og med Schibsted sin entré, vil den kritiske massen være tilstede for å gjøre alle kjøp programmatisk.