I februar lanserer VG sitt nyeste produkt VG Video, deres siste våpen i kampen om tv-annonsekronene. Kort fortalt er dette videoreklame som starter av seg selv midt i nyhetsartikler og på VG.no forsiden. Annonseløsninger som når mennesker på nye måter er vel og bra, men vil dette gjøre at norske annonsører flytter flere av tv-kronene sine over på nett? Nei. Ikke helt enda.

Med dette videoproduktet føyer dermed VG seg inn som den siste i rekken som tilbyr videoannonseløsninger etter Facebook-malen, der besøkende automatisk får servert videoannonser blant innhold. Med lyden dempet. Selve formatet er svært vennlig mot VG-leseren, som enkelt kan scrolle forbi reklamefilmen der den i all stillhet roper på deres oppmerksomhet. De fleste annonsørene derimot, er dessverre et godt stykke unna å kunne utnytte potensialet i denne løsningen. Joda, det er flott at man ved å benytte videoannonse både i artikler og på VG forsiden kan nå hele 2.5 millioner mennesker på én dag, men for video holder det dessverre ikke bare å bli sett, man må bli gjennomsett. Slik mesteparten av tv-reklame er bygd opp den dag i dag kreves det at folk henger med helt til slutten. Det er først her historiefortellingen når sitt klimaks. Det er her budskapet leveres. Det er her annonsøren avsløres.

VG Video, i likhet med Facebook Video, baserer seg på en modell der verdien for annonsøren angivelig er skapt etter 3 sekunder, og annonsøren må følgelig betale for alle visninger som varer i 3 sekunder eller mer. Om man tar en rask titt på tv-reklamene som hver kveld fyller norske stuer er det temmelig få av dem som klarer å formidle en historie, budskap og avsender i løpet av de første 3 sekundene. Det er nettopp dette som skal være styrken med å benytte lyd og bilde i markedsføringen: evnen til å påvirke gjennom historiefortelling.

3 sekunders-modellen byr også på en rekke andre utfordringer for den gjengse reklamefilmen i dag. Om man betaler for en seer etter 3 sekunder, hvor mange av disse henger da med helt til slutten - til 15 sekunder? En analyse vi i Red Media Consulting utførte av Facebook-videokampanjer der tv-reklamen har blitt benyttet viste at av de seerne annonsøren betaler for, er det kun 1 av 5 som henger med helt til slutten – til 15 sekunder. Med andre ord må annonsøren betale for alle seerne selv om 80% av dem aldri kom så langt i filmen at de fant ut hvem annonsøren egentlig var. Skal denne modellen lønne seg må historiefortelling ta bakseteplass for avsenderidentitet og budskap lagt i starten av filmen, fortalt uten lyd. Der er vi ikke enda. Ikke helt enda. Skal modellen lønne seg må videoannonsering på nett være 1/5 av prisen til tv-annonsering. Der er vi definitivt ikke enda.

Til tross for nye spennende videoløsninger virker vinneren i denne kampen å være klar. I nettavisenes kamp mot de lineær tv-kanalene - en kamp mellom en skjerm som stadig blir mindre mot en skjerm som stadig blir større – en kamp mellom en 5.1" mobilskjerm mot en 55" veggpryd som lyser opp stua med HD bilde - OG lyd – Så er foreløpig slaget tapt. Foreløpig.