- Vi er vant med bedre resultater, men vi er tilfredse med resultatet gitt dagens marked, sier konsernsjef i Try, Kjetil Try.

Tirsdag slapp Try-konsernet tallene for 2023, som viser at driftsresultat (EBITDA) endte på 49,6 millioner, og byråinntekten sto for 538,8 millioner kroner. Dette er på nivå med året før, da inntekten til slutt endte på 543,5 millioner kroner.

- Vi er stolte av mye av det vi har fått til, men ikke helt fornøyd med resultatet, selv om markedet vi opererer i er og har vært krevende, legger Try til.

For reklamebyrået havnet byråinntekten for 2023 på 133,6 millioner kroner. Dette er et overskudd på 10,7 millioner kroner for Try Reklame. I likhet med resten av bransjen, var deler av fjoråret utfordrende, også for Try.

- For Try Reklame merket vi nedgangen først høsten 2023, og dette tok vi konsekvensen av ved å justere kostnadene, forklarer Try.

Han både tror og håper at markedet skal snu i løpet av 2024.

Try-konsernet har de siste ukene levert tall på en rekke av sine enkeltselskaper, og her har det blant annet kommet frem at overskuddet faller i Try Råd, mens teknologiselskapene står for rundt halvparten av byråintekten.

Les mer: Try-byråer med over 200 millioner kroner i inntekter

Try-konsernet har vokst kraftig i antall selskaper de siste årene og har over tid bygget seg opp innen både teknologi, PR-rådgivning, design, medietjenester og og innholdsmarkedsføring. 

I tillegg har selskapet etablert seg i flere nye steder, blant annet i Riga og i Bergen. I år kan også Try-konsernet ønske app-selskapet Beining & Bogen, velkommen i Try-familien.

- Vi har vel aldri vært bedre rustet til å møte kundenes behov, nå gjenstår det bare at motvind blir til medvind, for da skal vi seile godt, avslutter Try.

Her kan du se resultatet til Try-konsernet samlet i 2023. Alle tall i MNOK.

Try-konsernet 2023 2022
Omsetning 1.261,5  1.321,9 
Byråinntekt 538,8  543,5