I 2023 endte byråinntektene til Morgenstern på 45 millioner kroner, samenlignet med 41,4 millioner kroner året før.

- Vi er veldig fornøyde med fjoråret, både kreativt og økonomisk. Vi har vært tro mot vår egen selskaps- og merkevarestrategi og ser at det lønner seg. Vi har en sunn økonomi og god kostnadskontroll, samtidig som vi har investert i både fag og folk. Det er høyt prioritert, også når markedet er usikkert og volatilt, sier Camilla Kim Kielland, byråleder i Morgenstern, i en pressemelding.

Har redusert innkjøp
Driftsresultatet økte fra i overkant av fem millioner kroner til snaue 6,3 millioner kroner i 2023.

- I 2022 hadde vi en del kalkulerte kostnader, som IT-investeringer og oppussing. I fjor var disse kostnadene mer normale, noe som bidrar til et sterkere resultat. Samtidig har vi redusert andelen innkjøp ved å produsere mer selv, som var et uttalt mål, og det bidrar også til et inntekts- og resultatløft, selv om salgsomsetningen går litt ned, sier Kielland.

Og det er ikke bare byråets resultat som har vokst det siste året.

- Vi har allerede rukket å levere flere jobber vi er stolte av, ikke minst filmproduksjoner. Vi er også flere ansatte enn ved utgangen av fjoråret, fordi vi har investert i nok et kreativt team og en regissør, sier byrålederen. 

- Kommet for å bli
I dag teller Morgenstern 31 ansatte, og jobber med kunder som Finn, Ice, VG, PowerOffice og Boots Apotek.

- Ser vi på posisjonen vår i bransjen basert på kundelisten og nivået i byrået, sover jeg godt om natten. Vi skal fortsatt ha en sunn og kontrollert vekst, der hvem vi jobber med er viktigere enn hvor mange. Det gjelder både på kundesiden og med tanke på hvem vi ansetter. Og så må vi selvsagt fortsette å tjene penger på det vi gjør. Vi har jo kommet for å bli, avslutter Kielland.

Her kan du se alle regnskapstallene for Morgenstern i 2023. Alle tall i MNOK.

Morgenstern 2023 2022 Endring i %
Omsetning 84,0 86,8 -3
Byråinntekt 45,0 41,4 + 9
Resultat før skatt 6,3 5,0 + 24