La oss være ærlig med oss selv for en gangs skyld. Reklame- og PR bransjen er turboen på forbrukermaskineriet. Et maskineri som bidrar til at vi globalt forbruker 70 prosent mer enn hva kloden klarer å regenerere hvert år. Vi bruker altså 1,7 kloder i året. og hvis alle hadde hatt samme forbruk som oss ville vi trengt 3,6 kloder.

Så hva har du som enkeltindivid og byrået ditt tenkt til å gjøre med det?

I en undersøkelse om hva byråene ikke ønsker å jobbe med, svarer norske byråledere stort sett det samme som de gjorde da jeg startet i reklamebransjen på slutten av 80-tallet – kanskje bortsett fra at 18 prosent nå sier at de ikke vil jobbe med olje.

Men hva betyr det? At de ikke vil jobbe med oljeselskaper? Eller vil de også si nei til fossilbiler, ting laget av oljebaserte produkter som plast og polyester, og alle andre typer produkter produsert med fossil energi som olje og kullkraft i for eksempel Kina og India? Alt dette bidrar jo til mye høyere utslipp enn utslippene fra norsk sokkel. 

Det er lett å peke på Kina og India og si: Se på dem, de har enorme utslipp i forhold til lille Norge - og samtidig glemme at disse utslippene fyres opp av den vestlige verden sitt overforbruk. Altså oss. 

Reklame- og PR bransjen er ikke frikoblet det grønne skiftet og omstillingen til en mer bærekraftig verden, det bare virker sånn. I stadig flere bransjer kommer nå krav til rapportering av indirekte utslipp (Scope 3), altså det du du bidrar til gjennom kundene dine. Da er det ikke nok å ha vegetardag i kantina, programmere grønt og jobbe gratis for ideelle organisasjoner. Du må tørre å stille deg selv og byrået ditt spørsmålet: Hva er det egentlig vi bidrar med?

De fleste PR- og reklamebyråer vil nok som resten av norsk næringsliv påstå at de er «opptatt av» bærekraft og samfunnsansvar. Men hva betyr egentlig det?

For noen måneder tilbake spurte jeg meg selv hva det ville vi si å være en bærekraftig virksomhet, og om jeg kunne komme på en enkel måte å forklare det på. Så jeg kom opp med et veldig enkelt spørsmål:

Hvis bedriften din går konkurs i morgen, vil verden da være et bedre eller dårligere sted?

Jeg tror vi kan tilpasse det samme spørsmålet til å diskutere hva vi mener når vi sier at vi «opptatt av bærekraft og samfunnsansvar”». Hvis det bare handler om å si nei til olje, våpen og sigaretter, samt prøve å unngå greenwashing, tror jeg vi omgår det egentlige problemet: Den store søppelstinkende elefanten i rommet - vårt meningsløse forbruk.

Hvis vi virkelig ønsker å bruke kreativiteten vår til å skape en bedre verden for alle, må vi bruke all våre kraft (og vi har enorme krefter) til å gjøre bærekraftig forbruk til den eneste veien videre.

Vi vet hvordan vi skaper nye trender. Vi vet hvordan vi kan komme i kontakt med publikum. Vi vet hvordan vi skal engasjere folk. Så la oss bruke vårt talent og kunnskap til å løse det store bildet, i stedet for å forby fossile kunder med den ene hånden, og øke forbruket med den andre. La oss omfavne og diskutere de egentlige spørsmålene:

Hvordan kan vi bruke vår kreativitet og strategiske ferdigheter til å få folk til å ikke bare akseptere, men også omfavne, det å eie og konsumere mindre, og til og med være stolte og glade over å gjøre det?

Hvordan kan vi bruke vår kreativitet og strategiske ferdigheter til å gå bort fra en «bruk og kast økonomi» til en sirkulær, før det er for sent?

Hvordan kan vi bruke vår kreativitet og strategiske ferdigheter til å få delingsøkonomien til å blomstre?

Hvordan kan vi bruke vår kreativitet og strategiske ferdigheter til å ta vare på og beskytte naturen og havene våre mot ytterligere utnyttelse, og få folk til å spise mindre kjøtt, uten å høres ut som hippier fra fortiden?

Hvordan kan vi bruke vår kreativitet og strategiske ferdigheter til å skape et trykk nedenfra og opp, slik at velgere og politikere ønsker å endre til en mer bærekraftig agenda, i stedet for at nasjonalisme og «meg først»-agendaer vinner?

Og endelig. Hvordan kan vi sørge for at hvis byrået eller selskapet du jobber i gikk konkurs i morgen, ville det faktisk være en tap for natur, klima, mennesker og dyr. Fordi uten dere ville verden vært et verre sted?

Selv sa jeg opp jobben min i reklamebransjen i 2018, for kun å jobbe med bærekraft og samfunnsansvar med hovedfokus på merkevare, kommunikasjon og innovasjon. Men jeg håper fortsatt det er mulig å endre bransjen innenfra. Hva tror du?