Disse bransjene er på fy-lista til norske byråledere: - Takket høflig nei

PR-topp er kritisk. - Det må jo være bedre å bidra til ønsket utvikling enn å holde seg unna, sier Trond Albert Skjelbred.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

Ifølge Kampanjes Byrålederundersøkelse, som ble gjennomført i forkant av Byrådagen i samarbeid med Kantar, kommer det frem at nesten syv av ti byråer opererer med en liste på hvilke bransjer de ikke vil jobbe med. Totalt har nærmere 60 byråledere svart på undersøkelsen. Noen av bransjene på byråenes fy-liste er blant annet porno, tobakk, betting, våpen og omstridte regimer. 

Motstanden mot våpenindustrien er størst blant mediebyrålederne og designbyråene. Blant de som har en slik policy, svarer 71 prosent at dette er en kundegruppe som ikke er velkommen i byrået . 

Det overrasker Trond Albert Skjelbred, partner og medeier i Apriil PR.

- Kongsberg, for eksempel, er et av Norges viktigste og største selskaper, og et selskap mange byråer vil se på som en prestisjekunde. Kongsberg bidrar for eksempel til at Norge kan bistå Ukraina med selvforsvar, sier Skjelbred til Kampanje.

Skjelbred, som har jobbet i byrå i 30 år, forteller at det hele veien har vært en felles filosofi i de ulike selskapene om at den enkelte rådgiver selv bestemmer hva han eller hun ønsker å jobbe med av bransjer.

- Da jeg jobbet i Geelmuyden Kiese på 1990-tallet, ble jeg bedt om å bidra som prosjektleder for store kunder innen tobakk og alkohol, noe jeg takket høflig nei til. Det har med personlige verdier og integritet å gjøre. Et annet spørsmål er om selskapet kan jobbe for kunden, selv om enkeltmedarbeidere ønsker å reservere seg. Det er et lederansvar, sier han.

- Har Apriil PR en policy på hvilke bransjer dere skal jobbe og ikke jobbe med? 

- Nei. Vi vurderer alltid fra sak til sak, svarer Skjelbred. 

PR-bransjen skiller seg også ut ved at det er den bransjen som er mest skeptisk til å jobbe med politiske partier. Totalt blant byrålederne er det bare to av ti som sier at politiske partier ikke er velkomne som kunder, men blant PR-toppene svarer halvparten at dette ikke er greit. 

Vi er åpenbart ikke feilfrie konsumenter selv, men vi er ansvarsbevisste og det er derfor vi har sagt at vi ikke vil fremme produkter innenfor disse bransjene. Louise Fuchs, Team Tomorrow

Færrest skeptiske til fast food og fast fashion

Den siste tiden har en del byråer, i likhet med store merkevarer og selskaper, hatt et sterkt fokus på å bidra til å gjøre verden mer bærekraftig og promotere rettferdighet.

Likevel sier kun 18 prosent av byrålederne at de ikke vil jobbe med olje. Her er det imidlertid individuelle forskjeller om en bryter opp tallene i de ulike kommunikasjonsdisiplinene. Byråledere i PR-byråene (38 %) og design- og teknologibyråer (29 %) er mer avvisende til oljenæringen sammenlignet med byrålederne i reklame-, content- og mediebyråene. 

Når det gjelder bransjer som fast fashion (8%) og fastfood (3%) er det langt færre som er avvisende. Skjelbred mener olje er vanskeligere å snu enn mote og hurtigmat.

- Motivasjonen er nok at de kan bidra til endring, og her har mange motehus selv erklært at de ønsker å bli bedre. Det tar tid og krever mye. Men med god dialog og god rådgivning kan mye oppnås. Det må jo være bedre å bidra til ønsket utvikling enn å holde seg unna. Å bidra til positiv endring er det samme som å ta ansvar, mener Skjelbred. 

Mest kritiske til fast fashion-industrien er byrålederne i teknologi- og designbransjen. Der svarer hele 29 prosent at dette er en kundegruppe som ikke er velkommen. 

Les også: Seks av ti byråledere varsler færre pitsjer - annonsørenes briefer får slakt i ny undersøkelse

Jobber i byrå:

Fra venstre Anne There Gullberg i Kruse Larsen, Trond Albert Skjelbred i Apriil PR og Louise Fuchs i Team Tomorrow.

- Vi må forbruke mindre og annerledes

Louise Fuchs, daglig leder i det grønne influencerbyrået Team Tomorrow, sier at hun gjerne skulle sett at Kampanjes liste over bransjer var lengre. 

- Det burde vært flere bransjer på listen over det ingen vil jobbe med, mener hun. 

Fuchs mener kommunikasjonsbyråene har makt til å være med å påvirke vanene våre.

- Hele elefanten i rommet er jo nettopp det at vi må forbruke mindre og annerledes dersom vi skal nå bærekraftsmålene og det er nettopp via forbruk at vi i bransjen henter vår lønn, og da har vi også makten til å påvirke til et raskere grønt skifte, sier hun. 

Ifølge FNs klimapanel kan vi kutte mellom 40 og 70 prosent av alle globale utslipp gjennom å gjøre endringer i forbruket av varer og tjenester.

- Alle forstår at man ikke vil utslette sin egen jobb, men det hadde vært spennende om bransjen stilte seg spørsmålet, hvordan kan vi bidra med vår kreativitet og vår kapasitet til at det grønne skiftet går fortere. Hvilke kunder kunne vi da prioritert, spør hun. 

Fuchs forteller at de ikke jobber med fast fashion, kreditt-selskaper, betting eller industrielt kjøtt uten merkeordninger.

- Vi vet det er veldig vanskelig å velge bort og vi er åpenbart ikke feilfrie konsumenter selv, men vi er ansvarsbevisste og det er derfor vi har sagt at vi ikke vil fremme produkter innenfor de bransjene, sier hun.

- Byråene må ta reelle grep

Anne Therese Gullberg, partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen, er ikke så overrasket over funnene i byrålederundersøkelsen.

- Utslippene går ikke ned om færre jobber med disse bransjene. Skal Norge nå 2030- og etter hvert 2050-målene, må alle bransjer omstille seg, sier hun.

Gullberg mener at det som må til er at «byråene tar reelle grep».

- Derfor jobber vi i Kruse Larsen med alle aktører som ønsker å gjennomføre reelle bærekraftstiltak. Vi bistår både store og små virksomheter, de som vil være først og best, og de som vil lære av de som gikk først, sier hun.

Hun forteller videre at de har laget et sett prinsipper for bærekraftig rådgivning som alle medarbeidere i Kruse Larsen følger.

- Vi fraråder for eksempel alle kunder grønnvasking, rosavasking, sportsvasking eller andre typer vasking, sier hun.

Gullberg forteller at Kruse Larsen har valgt bort flere kunder gjennom årene. 

- Med så mange engasjerte og brennende politiske personer på ett sted, blir det ofte diskusjoner. Men utover porno er det få bransjer som automatisk vil være utelukket. I praksis jobber vi ikke med autoritære regimer eller selskaper eid av slike. Vi jobber som sagt ikke med grønnvasking, men det utelukker ikke selskaper som vil kommunisere skikkelig om viktige utfordringer i noen bransje, sier hun. 

Her ser du listen over bransjer som norske kommunikasjons- og designbyråer ikke vil jobbe med. Kilde: Byrålederundersøkelsen til Kampanje.Porno, tobakk og omstridte regimer topper fy-liste

Bransjer  Antall svar i prosent
Porno 79
Tobakk 79
Omstridte regimer  77
Betting 59
Våpen 51
Politiske partier 21
Olje  18
Fast fashion 8
Fast food 3
Vindkraft på land 3
Ingen av disse  3
Annet 10

Det er Kampanje som har satt sammen listen over bransjer og totalt så var det 68 prosent av de spurte som sa de hadde en policy på hvilke kundesegmenter byrper skal jobbe med og ikke jobbe med. Undersøkelsen ble gjennomført i månedsskifte oktober og november er gjennomført i samarbeid med Kantar. 

Disse bransjene er på fy-lista til norske byråledere: - Takket høflig nei