Medieomsetningen som går via mediebyråer falt med 2,9 prosent i årets første kvartal. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen. Nedgangen utgjør et tap på 68,4 millioner kroner så langt i år. 

- Om vi fokuserer på første kvartal under ett så er en nedgang på «bare» 2,9 prosent noe vi i absolutt bør kunne være fornøyd med i dagens marked. Dette får vi også si er innenfor feilmarginen på de prognosene vi lagde i høst, sier Harald Eide-Fredriksen, medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu, i en pressemelding.

Situasjonen bedret seg imidlertid litt i mars. En utregning Kampanje har gjort viser en liten oppgang på et par prosent sist måned. Tilvarende tall for perioden januar og februar var en nedgang på 5,4 prosent. 

Les også: Reklameåret starter med en solid nedtur - utendørs, radio og kino er vinnerne

Flere mediekanaler hadde en positiv utvikling i mars og særlig digitale medier som vokser med nesten syv prosent. Det var likevel ikke nok til å hindre en tilbakegang for digitale medier kvartalet sett under ett. Tallene fra Mediebyråforeningen viser at digitale medier går tilbake med 3,8 prosent hittil i år og nedgangen er på snaue 38 millioner kroner.

Displayannonsering står for brorparten av denne nedgangen med 27 millioner kroner, noe som utgjør en reduksjon på 6,3 prosent mot fjoråret.

TV taper terreng
Den mediekanalen av de større som må ta den største smellen i kroner og prosent er TV. TV går tilbake over ni prosent i første kvartal og må dermed konstatere at rundt 80 millioner kroner er tapt i omsetning sammenlignet med fjoråret. Kanalen svekker nå sin posisjon i reklamemarkedet med 2,4 prosentpoeng av den samlede reklamekaken. Andelene spises av kanaler som radio, kino og utendørs.

- Mediemessig er det ingen tvil om at «dekningsmediene» radio og utendørs tar budsjetter fra TV. TV taper markedsandeler etter to år på rad med kraftige listeprisøkninger. Mye tyder på at markedskreftene nå slår tilbake i form av redusert etterspørsel. Man kan spørre seg om TV-selskapene har overvurdert sin egen fortreffelighet, og kanskje har de satt opp prisene sine litt vel mye? Nå har de i hvert fall ledig plass – for første gang på lenge, sier Harald Eide-Fredriksen.

Lydmediene med sine underkanaler radio og podkast kan blant annet rapportere om en sterk vekst på over 22 prosent  hittil i år, noe som utgjør en oppgang på 22,1 millioner

- Dette er nok ikke bare drevet av høye priser på TV, men radio kan også vise til stabile lyttertall på sine lineære kanaler, pluss økt lytting og stor grad av produktutvikling innen de digitale produktene, fortsetter Eide-Fredriksen.

Også kino og utendørs fortsetter i mars den positive utviklingen. 

Les også: TV-kanalene jekker opp prisen på reklamepausene: - Høyere enn forventet

Her kan du utviklingen per mediekanal i mars måned i år. Alle tall 000 kroner. Kilde: Mediebyråforeningen. 

Mediekanal  2023 2022 Endring i %
Digital medier 363.189 339.685 + 6,9
TV 243.660 262.425 - 7,2
Lyd 37.923 37.923 + 7,9
Kino  17.087 7.419 + 130,3
Utendørs/plakat  57.595 49.355 + 16,7
Dagspresse  27.543 32.445 -15,1
Ukepresse  5.051 4.665 + 8,3
Fagpresse   2.391 2.705 - 11,6
Direktereklame  42.044 44.902 - 6,4
Andre medier 2.462 2.388 + 3,1
Totalt  798.945 781.139 + 2,3