Saken blir oppdatert.

Manus er et kreativt innholdsbyrå som Schibsted lanserte i kjølvannet av suksessen med Partnerstudio. Byrået har siden oppstarten høsten 2018 vunnet flere priser og jobbet med flere kjente merkevarer. Men i en melding heter det seg byrået ikke vil påta seg flere oppdrag.

- Det er med tungt hjerte at beslutningen om å avvikle Manus er tatt, sier styreleder Mikaela Folkestad.

Det Schibsted-eide byrået har 12 ansatte, og omsatte i 2021 for 14,3 millioner kroner. Det ga likevel et underskudd på én million kroner. 

- Hva skjer med dem som jobber der?

- I og med at selskapet avvikles vil arbeidsforholdet til de ansatte også opphøre. Det innebærer at det nå er flinke folk som er tilgjengelige for nye oppdrag i kommunikasjonsbransjen, sier Folkestad til Kampanje. 

Manus har i løpet av de siste årene samarbeidet med et bredt spekter av kunder, og har blant annet utviklet konseptet «Årets viktigste låt» for VG-lista som har mottatt flere priser både nasjonalt og internasjonalt. Byrået har også vunnet flere anbud og markert seg i konkurransen om kunder som Møbelringen, NMBU, Klimaetaten, Frivillighet Norge og Møller Mobility Group som alle nå mister en av sine samarbeidspartnere på byråsiden. 

- Jeg er utrolig stolt av det gjengen i Manus har skapt på få år. Med oppstart like før pandemien slo inn over oss, og etterdønningene av denne, har vi likevel klart å vokse svært raskt. Vi har gjort solide og inspirerende jobber for toneangivende kunder, og det er noen fantastisk flinke folk som nå må ta farvel med en arbeidsplass de er både stolte av og glade i, sier daglig leder Marianne Solheim.

Manus er en del av Schibsted Marketing Services, og det er fokuset på kjernevirksomheten som har drevet frem en beslutning om avvikling.

- I tiden fremover ønsker Schibsted Marketing Services å satse på initiativer som er tettere på kjernevirksomheten til annonsesalg, og i en periode med svært tøffe prioriteringer ser vi at Manus ikke er tett nok på kjernen eller har de økonomiske resultatene som skal til for at vi kan prioritere videre drift. Nå er vårt viktigste fokus å følge opp de ansatte og kundene på en god måte, sier styreleder Mikaela Folkestad.

Manus målsetter å holde driften gående ut mars 2023 for å levere på igangsatte oppdrag, men byrået vil i perioden fremover ikke påta seg nye oppdrag.