- Dette har vært et morsomt prosjekt for oss. Vi har jobbet tett med engasjerte utviklere hos NAV som har hjulpet oss med å få på plass riktig og relevant kode og sjargong i manusene, sier teamet i reklamebyrået Atyp.

For den nye kampanjen for NAV er en egenrekrutteringskampanje hvor NAV søker IT-utviklere. 

- NAV har et av de fremste og viktigste utviklermiljøene i Norge. Jobben med å bygge gode digitale velferdstjenester, krever at NAV lykkes godt med å rekruttere egne utviklere. Å lage løsninger som mennesker i ulike aldre og livssituasjoner opplever som enkle, er nemlig alt annet enn enkelt, skriver de i en pressemelding.

Derfor ble løsningen på å finne de rette folkene å bruke to godt voksne brukere av NAV-tjenestene snakke om IT like uanstrengt som alt annet.

Filmene skal gi kandidatene en liten forsmak på Nav.no og løsningene NAV sitt IT-team jobber med. Kampanjen består av totalt syv kortfilmer og Atyp har stått for idé produksjon og media.

-  Atyp forstod raskt hva som var viktig for oss i dette prosjektet. Å jobbe med et byrå som inkluderer og jobber sammen med oss som kunde, passer godt med måten vi liker å jobbe på, sier Anders Palerud, avdelingsdirektør i NAV IT.


De involverte i Atyp er AD og regissør Trond Vestengen, tekstforfatter Dagmar Kollstrøm, rådgiver Svein Larsen, prosjektleder Anja Kristiansen, full stack designer William Grøslie, digital spesialist Henrik Støre, digital rådgiver Iselin Orskaug og Some-spesialist Randi Repstad.

Fra NAV er nevnte Palerud, Ingrid Syrstadeng, Aleksander Flammier Murskaug, Gøran Berntsen, Truls Jørgensen og Audun Fauchald Strand involvert.