NAV gjør Try arbeidsledig - flytter kontoen til Atyp

Ni byråer kjempet om NAVs nye millionkontrakt. Byråene med lavest pristilbud ble rangert høyest.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har signert ny avtale for reklame- og mediebyråtjenester med Atyp, som nå tar over kontoen etter Try. Avtalen har en varighet på fire år, og har en estimert verdi på 10-12 millioner kroner, men NAV skriver i avtalekunngjøringen at kostnadene kan komme opp mot 15 millioner kroner i avtaleperioden.

Nå gleder Atyp og Hågen Pettersen seg til å ta fatt på arbeidet med sin nye kunde.

- Det jeg kan si er at vi er stolte av at Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å inngå kontrakt med Atyp i forbindelse med anskaffelse av reklame- og medietjenester for NAV, og at vi gleder oss til å gå i gang med samarbeidet, skriver byråleder i Atyp, Hågen Pettersen i en e-post til Kampanje. 

De vant frem i konkurranse med ni andre byråer. Blant dem finner man JCP Prad, Knowit, Maverix Media, Spoon, Tante Randi og NAVs tidligere byrå Try. I avtalekunngjøringen heter det at NAVs nye byrå blant annet skal bistå med strategisk rådgivning i forbindelse med reklame- og medieplassering, markedskommunikasjon og kampanjer, visuell identitet og merkevarebygging og medierådgivning.

- NAV har allerede avtaler på fagområder som grenser til denne anskaffelsen, som vil begrense omfanget i anskaffelsen noe. Oppdragsgiver har også intern kompetanse til å bygge merkevare og utføre informasjonsoppdrag, og vil benytte disse ressursene når det er tjenlig, skriver etaten i avtalekunngjøringen.

Se poengrangeringen og pristilbudene til de ulike byråene lenger ned i saken!

Atyp leverte lavest pristilbud

Det var byråene med lavest pristilbud som scoret høyest på anbudskonkurransen til NAV. Rett bak Atyp fulgte Tante Randi Reklamebyrå, JCP Prad og Spoon. De leverte alle tilbud på rundt 7 millioner kroner. Lavest var Atyp med et pristilbud på rett over 6,8 millioner kroner. 

- Atyp kom best ut etter en samlet evaluering av tildelingskriteriene og har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, skriver NAV i tildelingsbrevet.

For pristilbudene byråene leverte til NAV, ba NAV om et overslag på 6.100 byråtimer. I konkurransen ble pris vektet med 30 prosent og kvalitet med 70 prosent. I tillegg har NAV målt byråene etter det de kaller «Prissetting av kvalitet».

Det fungerer slik at lavere score på kvalitetskriterier medfører et beregnet påslag på byråenes pristilbud, slik at man kommer frem til det NAV kaller for «sammenligningspris». Tilbyderen med laveste «sammenligningspris» utpekes som vinner.

- Tilbudet fra Atyp fikk den beste bedømmelsen både av kvalitet og laveste totalpris i tilbudet og har oppnådd den laveste sammenligningspris, heter det i tildelingsbrevet.

Atyp endte for øvrig opp med en «sammenligningspris» på rett under ni millioner kroner. I artikkelen under kan du lese NAVs kommentarer på anbudskonkurransen, og mer om hvilke type byråtimer NAV ønsket tilbud på.

Les mer: Ba om tilbud på over 6.000 byråtimer: - Var ikke veldig store forskjeller i sluttkampen

Snapper NAV:

Atyp blir NAV sitt nye reklame- og mediebyrå for de neste fire årene. Her er byråleder Hågen Pettersen. Foto: Atyp

- Sølv har ikke noe verdi

Try må nå gi slipp på kunden de har sittet med siden 2018. Byrået kom på en femteplass med en sammenligningspris på rett under 14,4 millioner kroner. På tildelingskriteriet kvalitet fikk Try en score på 5,1. Der hadde for øvrig vinneren Atyp en score på 6,1.

Sindre Beyer i Try Råd synes det er synd at de nå må gi slipp på NAV.

- Ja, det er jo sånn med offentlige anbud, noen ganger vinner man, og andre ganger ikke, og det er alltid mer gøy å vinne enn å tape. Dette var en reklamekontrakt som vi forvaltet og som har vært veldig spennende på mange områder. Dette er en del av «gamet», og vi får kjempe om andre kontrakter.
 
Foruten at de scoret 5,1 på kvalitet, leverte Try et av de høyeste pristilbudene på rundt 8,8 millioner kroner. 
 
- Er dere skuffet over at dere ikke kom høyere enn en femteplass?
 
- Det er ulike vurderingskriterier, og jeg ser at noen kommer foran oss på pris her blant annet. I slike anbud så vinner du eller så taper du. Sølv har ikke noe verdi.

Beyer forteller samtidig at avtalen ikke har hatt et stort omfang i perioden de har sittet med NAV.

- Det har ikke vært en stor kunde, men en viktig kunde fordi NAV har mange spennende utfordringer, avslutter han.

NAV har ikke hatt mulighet til å besvare Kampanjes spørsmål før publisering.

Se poengrangering og pristilbud til byråene som deltok her:Atyp var best på pris og kvalitet

Byrå Score kvalitet Pristilbud

Sammenligningspris

Rangering
Atyp 6,06 6.845.000 8.989.767 1.
Tante Randi 5,98 7.045.000 9.440.300 2.
JCP Prad 5,40 7.187.500 11.020.833 3.
Spoon 5,06 6.940.000 11.427.867 4.
Try 5,10 8.815.000 14.397.833 5.
Knowit 5,18 9.051.500 14.542.743 6.
Maverix Media 3,84 7.410.000 15.215.200 7.
Brunch Oslo 3,52 9.106.250 19.669.500 8.
Klipp og Lim Media 3,48 9.659.300 20.992.879 9.

Pris og kvalitet ble vektet med henholdsvis 30 og 70 prosent. Lav score på kvalitet medfører et påslag på byråenes pristilbud, som heter «sammenligningspris». Byrået med lavest «sammenligningspris» rangeres høyest.

NAV gjør Try arbeidsledig - flytter kontoen til Atyp