Ba om tilbud på over 6.000 byråtimer: - Var ikke veldig store forskjeller i sluttkampen

NAV forteller samtidig at de har flyttet kompetanse de tidligere måtte kjøpe på markedet «in house».

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kampanje kunne onsdag morgen rapportere at NAV har valgt å flytte kontoen sin for reklame- og mediekjøp fra reklamegiganten Try til hybridbyrået Atyp. Der kom det også frem at byråene som leverte lavest pristilbud i anbudskonkurransen, også var de som endte øverst i NAVs rangering av byråene. 

- Atyp blir hele NAVs byrå, men det meste av kjøp kommer til å skje i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet som ofte har et overordnet ansvar for felles kommunikasjonsaktiviteter på nasjonalt nivå, forteller ansvarlig for avtalen og kanalsjef i NAV, Espen Sunde, til Kampanje.

Blant de ni byråene som kjempet om NAVs hånd, var det Atyp, Tante Randi, JCP Prad og Spoon som leverte de laveste pristilbudene på rundt syv millioner kroner, og som ble rangert som de fire beste byråene. Det sittende byrået Try, som hadde ett av de stivere pristilbudene i konkurransen med 8,8 millioner kroner, ble rangert som nummer fem. 

- Det jeg kan si er at vi er stolte av at Arbeids- og velferdsdirektoratet har valgt å inngå kontrakt med Atyp i forbindelse med anskaffelse av reklame- og medietjenester for NAV, og at vi gleder oss til å gå i gang med samarbeidet, sier Atyps byråleder, Hågen Pettersen, om den nye avtalen.

Les også: NAV gjør Try arbeidsledig - flytter kontoen til Atyp

Dette gav byråene pristilbud på

I byråkonkurransen ble pris vektet med 30 prosent og kvalitet med 70 prosent. Under kvalitet vurderte NAV byråene på områder som kompetanse på tilbudt personell, generell oppdragsfortsåelse og kreativitet. 

- Hvorfor vi endte opp på akkurat Atyp er en kombinasjon av mange faktorer i evalueringen som pris, kvalitet, erfaring, cv-er og hvordan de løste et gitt NAV-relevant case. Det var ikke veldig store poengforskjeller i sluttkampen, men med mange evalueringskriterier klarer vi alltid å ende opp med en vinner når vi kjører våre anskaffelser, sier Sunde.

For pristilbudene byråene leverte til NAV, ba NAV om et overslag for 6.100 konsulenttimer, som beløp seg på følgende tjenester:

  • Art Director - 1000 timer
  • Grafisk designer - 1000 timer
  • Kundeansvarlig - 400 timer
  • Medierådgiver 1000 timer
  • Prosjektleder - 500 timer
  • Strategisk rådgiver 1200 timer
  • Tekstforfatter - 1000 timer

Som tidligere nevnt var det Atyp som leverte lavest pristilbud for disse tjenestene med et tilbud på rett over 6,8 millioner kroner. Med andre ord hadde Atyp da en gjennomsnittlig timespris på 1.115 kroner. Det dyreste tilbudet i konkurransen kom fra Klipp og Lim Media og lå på rundt 9,7 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig timespris på 1.590 kroner. De endte for øvrig sist i byråkonkurransen.

Les også: Lokker PR-byråer med 15 NAV-millioner: - Vi kjøper svært lite konsulenttjenester

- Har ikke kjøpt PR-tjenester de seneste årene

NAV opplyser at rammeverdien for den nye avtalen, som skal dekke over fire år, er noe lavere enn den forrige. Verdirammen denne gangen er 9,6 millioner kroner eksludert merverdiavgift, mot 12 millioner ekskludert merverdiavgift i forrige runde. I avtalekunngjøringen skriver NAV samtidig at «maksimalt vil kostnadene gjennom avtaleperioden forventes å være 15 millioner kroner inkludert mva.»

Det er fortsatt langt mindre enn avtalen de hadde før Try, med Siste Skrik Kommunikasjon. Den hadde en maksramme på 25 millioner kroner. 

- Føringer fra regjeringen på bruk av konsulenter har vi med oss i mye av det vi gjør i NAV. Vi har rekruttert en god del av den kompetansen som vi tidligere måtte ut i markedet for å kjøpe, særlig innen IT-utvikling og design. Derfor går utgiftene til konsulentkjøp ned over tid, forteller Sunde.

NAV har tidligere blitt identifisert av regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som en av statens «verstinger» hva gjelder kjøp av eksterne kommunikasjonstjenester, og fikk mindre kommunikasjonsmillioner å rutte med over statsbudsjettet for 2022. 

- Statsråd Vedum har også spesielt advart mot kjøp av tjenester innen PR, og det er et område der vi ikke har kjøpt tjenester de seneste årene, kommenterer Sunde. 

Selv om det var Try Råd som skjøttet den forrige reklameavtalen til NAV på vegne av hele Try-huset, har både byrå og etat vært klare på at det ikke var snakk om en PR-avtale. I tillegg til den nye avtalen med Atyp, har også NAV kapasitet- og kompetanseavtaler innen design med tech-selskapet Bekk og konsulentkonsernet Sopra Steria. 

Les også: Regjeringen skal spare 40 millioner på konsulentkjøp - disse 20 virksomhetene må kutte

Se poengrangering og pristilbud til byråene som deltok her:Atyp var best på pris og kvalitet

Byrå Score kvalitet Pristilbud

Sammenligningspris

Rangering
Atyp 6,06 6.845.000 8.989.767 1.
Tante Randi 5,98 7.045.000 9.440.300 2.
JCP Prad 5,40 7.187.500 11.020.833 3.
Spoon 5,06 6.940.000 11.427.867 4.
Try 5,10 8.815.000 14.397.833 5.
Knowit 5,18 9.051.500 14.542.743 6.
Maverix Media 3,84 7.410.000 15.215.200 7.
Brunch Oslo 3,52 9.106.250 19.669.500 8.
Klipp og Lim Media 3,48 9.659.300 20.992.879 9.

Pris og kvalitet ble vektet med henholdsvis 30 og 70 prosent. Lav score på kvalitet medfører et påslag på byråenes pristilbud, som heter «sammenligningspris». Byrået med lavest «sammenligningspris» rangeres høyest. Pristilbudene fra byråene var en beregning på 6.100 konsulenttimer.

Ba om tilbud på over 6.000 byråtimer: - Var ikke veldig store forskjeller i sluttkampen