- Vi forvalter mange menneskers trygghet for fremtiden, og kjenner på vårt ansvar for å være med på å finne løsninger som kan bidra til å snu en negativ samfunnstrend. Med denne kampanjen løfter vi frem en viktig tematikk, men også at vi alle kan være med og utgjøre en forskjell, sier markedsdirektør i Storebrand, Camilla Haveland.

I Storebrands nyeste kampanje er søkelyset på utenforskap og viktigheten av meningsfulle relasjoner som forebyggende tiltak. Storebrand oppfordrer alle til å vise at de bryr seg om andre, ved å snakke med de som trenger det.

- Vi har en relasjon til et stort antall bedrifter i Norge og mange personkunder. Hver dag er vi i dialog med mennesker som befinner seg i vanskelige situasjoner, enten som bedriftsleder eller som privatperson. Vi ser hvor mye det preger mennesker å oppleve utenforskap. Ved å snakke med noen, bry oss og engasjere oss som hobbypsykologer kan vi alle kanskje bidra til at færre føler på ensomhet og utenforskap, sier Haveland.

Hun forteller videre at målet med kampanjen denne gangen ikke er å selge flere forsikringer, men heller ta et samfunnsansvar.

- Det er et samfunnsperspektiv som er for viktig til at vi kunne sitte stille.

Reklamefilmen var for øvrig tidligere reklameansvarlig i Storebrand, Linn Johnsson, sitt siste arbeid for selskapet. Johnsson er tilbake i byråbransjen og Haveland forteller at de Storebrand er i ferd med å avslutte rekrutteringsprosessen for å finne en erstatter.

- Vi er opptatt av å investere i kreativ kompetanse. Vi har hatt gleden av å jobbe med Linn i nærmere to år. Hun er en meget faglig kompetent og god strateg, sier Haveland. 

Se Storebrands reklamefilm her:

 

- Et alvorlig tema
Storebrand skriver i en melding at cirka 50 nordmenn blir uføre hver dag og at Nav forventer at over 11 prosent av den norske arbeidsstyrken kommer til å være ufør i 2023. Videre skriver Storebrand at de utbetaler om lag to milliarder til mennesker som blir uføre og havner utfor arbeidslivet.

- Det er et alvorlig tema å kommunisere, men vi syns vi har funnet en fin balanse. I tillegg til at begrepet hobbypsykolog gir filmene en fin tone, lar vi folk ta på seg hobbypsykologhatten i andre medier som for eksempel Snapchat, for å senke terskelen for å starte en samtale, sier rådgiver i Per Høj, Sverre Midttun.

I den nye kampanjen presenteres gjennom film til tv og sosiale medier, utendørsløsninger og Snapchat-linse.

Kampanjen er utviklet av Per Høj med hjelp fra Tangrystan på filmproduksjonen. Charlotte Hillestad leder for merkevare og kundeopplevelse, Paulina Hultberg merkevareansvarlig og Linn Johnsson reklameansvarlig har hatt ansvaret hos Storebrand.