– Tydelig merking er en forutsetning for at barn og unge skal kunne vurdere innholdet på en kritisk måte, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en melding. 

I fjor vedtok regjeringen en lovendring i markedsføringsloven som gjør at retusjert reklame må merkes. Reklamen må merkes dersom kroppsfasong, kroppsstørrelse eller hud er retusjert eller manipulert.

Medietilsynet har nå gitt sine innspill til Barne- og familiedepartementet i en høring om hvordan retusjert reklame bør merkes. De nye kravene til merking skal etter planen tas i bruk fra 1. juli i år.

– Vi mener merkingen skal være tydeleg, den skal vare lenge nok til at barn og unge får den med seg, og det skal ikke være tvil om hva merkingen betyr. Kravet om å merke retusjert reklame kan bidra til å redusere kroppspresset som barn og unge er utsatt for, og styrke den kritiske medieforståelsen til barna, sier Sekkelsten.

Ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020, har omtrent halvparten av norske 13–18-åringar har fått reklame i sosiale medier for produkter som skal sørge for vekttap eller gi større muskler.