Utslitte byråansatte har vært tematikk den seneste tiden med foreløpig siste bidrag fra Camilla Kim Kielland i Kampanje.

Litt synspunkter fra Elect som de siste tre årene har jobbet for å blant annet å sørge for ryddige byråkonkurranser som skal gi annonsørene et relevant og godt beslutningsgrunnlag. Samtidig med at vi forsøker å holde belastningen for byråbransjen på et akseptabelt nivå.

Først og fremst er det et lederansvar å beslutte hvilke byråkonkurranser som byrået skal delta i både ut fra sine betraktninger. Byrålederen må jo selvsagt beslutte om byrået i det hele tatt ønsker å delta i konkurransen ut fra kontoen sin størrelse og attraktivitet, sannsynlighet for å vinne konkurransen, og selvsagt den «belastningen» som konkurransen vil være for byrået i en allerede (forhåpentlig) travel hverdag.

Vi skal være tydelige på at vi ofte møter byråledere som takker nei til å være med i byråkonkurranser fordi de ikke har kapasitet til både å pitsje, og ivareta eksisterende kunder. Men også i noen tilfeller fordi de sier at medarbeiderne deres «allerede har alt for mye å gjøre akkurat nå». Hatten av for det.

Men det observeres også at det virker som om noen byråledere i visse tilfeller takker ja til å delta i byråkonkurranser selv om de kanskje hellere burde ha sagt nei takk.

Vi mener at også annonsørene har et ansvar for å legge opp til en konkurranseform og et omfang i form av både mengden av inviterte byråer og den arbeidsmengde som er hensiktsmessig og rimelig for deltakerne og prosessen.

Vi vet om eksempler på at private annonsører inviterer mer enn 15 byråer til byråkonkurranse. Forventningene kan være ferdig utarbeidede treårs strategier, kommunikasjonskonsepter, kreative konsepter, manus og storyboard til reklamefilmer og Youtube-filmer og ny grafisk profil for å nevne noe. Det er opplagt at det ikke er bærekraftig for byråbransjen. Dessuten mener vi at en slik konkurranseform ikke er en god predikator for et godt kunde- og byråsamarbeid over tid.

Vi hadde for en stund tilbake en samtale med en byråleder som akkurat hadde vært i en pitsj sammen med 14 andre byråer. Basert på kontoens oppgitte estimat for årlig byråinntekt og timeforbruket til dette ene byrået ville de totalt 15 deltagende byråer brukt så mye ressurser i konkurransen at det vil ta ti år før kundeforholdet går i null for «byråbransjen» samlet. Dette er ikke bærekraftig!

Vi skal ikke glemme at for oppdragsgiver er valg av byrå en krevende øvelse. De fleste markedsavdelinger som vi kjenner har allerede fulle dager med både strategiske og operative oppgaver som skal håndteres samtidig med en byråvalgsprosess. Jo flere man inviterer, og jo mer omfattende oppgaven er, jo større krav stilles til struktur og presisjon. Det er derfor overraskende at ingen voksne hos verken kunden eller byråene har forklart hvor urimelig omfanget av konkurransen er når man ser på kompleksiteten i oppgavene og antallet deltakere.

Elect får tilbakemeldinger fra både vinnere og «tapere» i deltagende byråer (vi inviterer aldri 15 byråer) i prosessene våre om at omfanget av forberedelser (altså timeforbruket for byråene) er på et rimelig nivå. Samtidig er tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne våre, altså annonsørene at prosessen gir de et bra beslutningsgrunnlag.

Vi vil oppfordre både annonsører og byråer til å være noe mer kritiske med bruken av både egen og andres tid i forbindelse med denne type prosesser. Ofte er kvalitet viktigere enn volum.