Det er ikke bare koronapandemien som opptar Helsedirektoraret denne høsten. I dag lanserer nemlig direktoratet en ny kampanje for å gi unge informasjon om cannabis. 

- Målet er å fylle det informasjonsbehovet som ungdom har. Det overordnende målet for kampanjen er bedre og mer informasjon om cannabis og helseeffekter, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til Kampanje.

Se en av kampanjefilmene fra Pol som skal dra ungdommen inn på den nye, digitale informasjonssiden til Helsedirektoratet her. 

Infofilmene er regissert av Sander Dahl. Sindre Johnstad og Erlend Løfald var involverte kreatører fra Pol.

Cannabisbruken øker
Tidligere i dag ble det kjent at cannabisbruk blant unge øker for første gang på ti år, først omtalt av NRK. Avdelingsdirektør Giæver sier de i arbeidet med kampanjen har gjort et innsiktsarbeid for å undersøke hva ungdom ønsker å vite.

- Så har de pekt på noen kunnskapshull og det er det vi ønsker å fylle rett og slett. Fremfor egentlig å fortelle hva skal de gjøre, heller informere dem bedre, sier Giæver.

Giæver sier at unge synes det er vanskelig å navigere i «informasjonsjungelen» og skille troverdig fra mindre troverdig informasjon.

- Dette er et tema som helsemyndighetene har hatt veldig lite informasjon om fra tidligere, sier Giæver.

- Hvordan skal dere nå de unge med denne kampanjen?

- Vi prøver å være i de kanalene og på de flatene hvor ungdom er. I sosiale medier først og fremst, og i formater som vi tror er spiselige og fordøyelige for dem, det vil da si informasjonsfilmer og dels denne nettsiden, hvor vi håper at vi har truffet en grei balanse mellom tekst og det visuelle uttrykket. Vi samarbeider også med ung.no og rustelefonen, sier Giæver.

Opprettet egen kampanjeside
Helsedirektoratet har nå opprettet siden Weedensenteret for å gi unge informasjon om cannabis. Kampanjesiden er laget av Try Apt, men det er reklamebyrået Pol som står bak kampanjen. Rådgiver og kundeansvarlig Marius Eriksen forteller at kampanjen egentlig skulle være lansert i mai måned.

- Men vi satt på filminnspilling 12. mars og fikk beskjed at landet ble stengt ned. Så da ble det høstkampanje i stedet for, sier Eriksen til Kampanje.

- Tar dere noen særskilte grep for å nå de «unge»?

- Det var svært viktig å lage en kampanje som ikke hadde en ovenfra og ned-holdning eller pekefinger. De unge skal bli informert slik at de selv kan ta en veloverveid beslutning. Det var også viktig å gjøre det interaktivt og litt underholdende uten å bli sett som voksne med capsen bak-frem, sier Pol-rådgiveren.

- Hva består kampanjen av utover nettsiden? 

- Kampanjen vil gå i ulike digitale kanaler, som alle leder inn til den interaktive nettsiden Weedensenteret. Nettsiden er selve navet i kampanjen, men det er også laget flere informasjonsfilmer som skal legges ut i ulike kanaler som målgruppen bruker, sier Eriksen.

Direkte til ungdommen
- Filmene skal fange ungdoms oppmerksomhet og gjøre dem nysgjerrige på nettsiden, samtidig som de gir mye nyttig informasjon på kort tid, sier Eriksen.

Giæver i Helsedirektoratet sier de ønsker å nå ungdommen direkte med den nye kampanjen.

- I motsetning til tidligere rus-kampanjer så skal det ikke komme til dem i del av et skoleopplegg eller at politiet kommer inn på skoler og forteller hva de skal mene, sier han.