I november skrev Kampanje at norske annonsører kjøper bærekraftskommunikasjon som aldri før, men at de stiller få, om noen, krav til byråene som utvikler denne reklamen for dem. Det vil Dinamo ta konsekvensen av. Ida Spjelkavik og Arne Andreas Opheim, som utgjør Team Bærekraft i Dinamo, mener det er mye snakk, store ord og for lite handling fra bransjen.

- Ofte kommer vi til møter om klima og miljø der storparten av de andre byråene har reist med fly. Dette henger ikke sammen. Vi i Dinamo har allerede kuttet antallet flyreiser fra 312 i 2012 til 7 reiser i fjor, og nå vil vi si nei til alle unødvendige flyreiser, sier de to.

Det er ett av flere punkter i deres nye bærekraftsløfter for 2020. Løftene vil revideres og justeres årlig med nye mål og ambisjoner. Håpet er å dytte både konkurrenter, kunder og samarbeidspartnere i riktig retning.

Spjelkavik og Opheim mener det er helt nødvendig å forplikte seg til konkrete løfter.

- De skal svi litt, for hvis bransjen skal jobbe med bærekraft på en troverdig måte er det helt nødvendig å rydde i egen hage.

Ida Spjelkavik kom til Dinamo fra stillingen som rådgiver i Arbeiderpartiet, og har i tillegg erfaring med miljøarbeid i klimastiftelsen Zero og internasjonalt arbeid i AUF og Norsk Folkehjelp.

Arne Andreas Opheim har bakgrunn fra foreningen Fri, og har også erfaring som leder av Operasjon Dagsverk og fra kommunikasjonsjobber i Natur og Ungdom og i Det Centrale Handicapråd i København.

Les også: Mener byråbransjen har for dårlig klimakunnskap: - Bekymringsfullt og nesten litt trist

- Frustrerende
Administrerende direktør i Dinamo, Hølje Tefre, mener kommunikasjonsbransjen har vært for dårlig til å vise konkret handling på bærekraft. Han poengterer at sivilt samfunn, myndigheter og næringsliv må bidra for at vi skal nå bærekraftsmålene.

- Vi gir andre næringslivsaktører rådgivning og tjenester på bærekrafttematikk, men vi må innse at vi også er en del av næringslivet, og at vi selv i like stor grad må bidra, sier Tefre.

- Hva var den siste dråpen som gjorde at dere satte dere ned og utviklet disse løftene?

- Helt ærlig så er det frustrerende når man jobber med miljø og kommer til møter der andre byråer har kommet med fly, for eksempel til Kristiansand. Det er veldig lett å ta tog og buss til Kristiansand. Det er ikke noe problem. Og til Trondheim og Bergen for så vidt. Antall taxier utenfor miljømøter i Oslo henger heller ikke på greip, mener Ida Spjelkavik.

Hun tror bransjen har undervurdert sin egen rolle i klimaspørsmålet.

- Vi må rydde opp i egen bransje, og spesielt er rollen vår som bestiller viktig. Vi må stille strengere krav til underleverandører.

- Vi håper også at vi blir utfordret fra andre kanter og byråer med enda mer ambisiøse løfter og mål. Det er tydelig at bransjen selv er langt bak når det gjelder egne forpliktelser, sier Arne Andreas Opheim.

Vil si nei til kunder
- Dere skriver at dere alltid etterspør de mest bærekraftige løsningene fra kunder og underleverandører, men stiller dere noen mer konkrete krav også?

- Vi har en rolle som mellomledd, og da må vi tørre å etterspørre mer bærekraftige løsninger der hvor det ikke finnes noen, sier Spjelkavik.

- I produksjonsbransjen forsøker man nå å samle seg under en felles paraply, hadde det vært en fordel om også byråbransjen samlet seg om en standard for bærekraft?

- Ja, det tror jeg absolutt, men jeg vet ikke om vi er der helt der ennå. På sikt håper jeg vi kan komme dit, men vi ser at det er flere veier til mål. Jeg tror man kan inspirere hverandre og modnes, men man må starte i en ende.

Les mer: Vil skape en grønn bølge i reklamebransjen: - Har hatt dårlig samvittighet

- Vil dere si nei til kunder som ikke bidrar positivt i klimaspørsmålet?

- Vi har alltid vært i en posisjon hvor vi har sagt nei til kunder vi ikke vil samarbeide med. I Dinamos strategi er det nedfelt at vi jobber med kunder som tar et ekstra samfunnsansvar, og vi har kommet frem til formuleringen om at vi ikke jobber med kunder som har en utelukkende negativ påvirkning på omverdenen. Det vil vi kanskje være enda tydeligere på, sier Opheim.

Her er Dinamo sine bærekraftsløfter for 2020:

Dinamo lover å alltid reise miljøvennlig

 • Vi flyr aldri dit man kan komme seg med tog eller buss på ti timer
 • Vi tar ikke taxi, men velger alltid kollektivtransport
 • Vi har kontorer som er lokalisert på kollektivknutepunkt
 • Vi tilbyr ikke bilparkering til våre ansatte, men har sykkelparkering med gratis lånesykler

Dinamo lover å jobbe for et mer likestilt samfunn

 • Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber særlig med å fremme likestillingstiltak på arbeidsplassen
 • Vi er nær samarbeidspartner med Hun Spanderer, og bistår dem med kampanjer og har laget løsningen for Equality Check
 • I våre stillingsutlysninger står det alltid følgende:
 • «Vi har satt likestilling og ubevisst diskriminering på dagsorden. I Dinamo mener vi at ulike mennesker skaper både bedre jobber og arbeidsmiljø. Derfor vil vi ha rollemodeller av alle kjønn som i størst mulig grad speiler samfunnet med hensyn til alder og bakgrunn. Høsten 2017 startet vi et helt konkret prosjekt hvor vi satte fokus på temaet. Alle ansatte er ansvarlige for at Dinamo er et trygt sted å arbeide. I Dinamo skal alle føle seg respektert, inkludert og anerkjent. Vi har et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trivsel og trygghet, og vi tror at folk som har det bra leverer de beste jobbene»

Dinamo lover å jobbe for mer ansvarlig forbruk

 • Vi skal være sertifisert Miljøfyrtårn 
 • Vi jobber for økt gjenbruk, ombruk og kildesortering – både internt og med våre kunder og leverandører
 • Vi benytter aldri engangsprodukter i plast og holder kun miljøvennlige arrangementer

Dinamo lover å samarbeide med gode krefter for å nå bærekraftsmålene

 • Vi samarbeider med gode initiativer for bærekraftig næringsliv, som UN Global Compact og Klimabrølet
 • Vi etterspør alltid de mest bærekraftige løsningene og produktene fra våre kunder og underleverandører
 • Vi vil særlig jobbe med kunder som tar et ekstra samfunnsansvar, og vi jobber ikke med kunder som utelukkende har negativ påvirkning på omverden
 • Vi tilbyr årlig en pro-bono dag der vi stiller våre fagspisser til rådighet for en brandsprint for en frivillig organisasjon eller et godt tiltak.