30. april publiserte Kampanje en artikkel om at nordmenn føler seg forfulgt og overvåket av annonsører.

Saken viser at 53 prosent av respondentene føler seg forfulgt eller overvåket av annonsører på nett, 58 prosent synes reklame på internett generelt er plagsomt og 47 prosent har liten tillit til at personvernet ivaretas av annonsørene.

Fagdirektør i Anfo, Håvard Bakken, hevder derfor at tilliten til nettannonsørene er tynnslitt, og at funnene bør tas på alvor av alle norske annonsører, mens Torgersen i Kobler mener det er på tide for annonsørene å tenke nytt.

Eller er det på tide at byråene revurderer egen praksis? Det er ikke kundedata i seg selv som er problemet – det er hvordan denne dataen brukes, som er problematisk.

Internett kan fort føles som en verden utenfor vår kontroll, et sted der vi legger fra oss digitale spor for hvert tastetrykk vi gjør. Informasjonen vi bruker i markedsføring bør imidlertid komme forbrukeren til gode, ved å henvende oss til dem på en relevant og fornuftig måte.

Det finnes mange tiltak byråene kan iverksette for å styre både frekvens og sørge for relevant målretting. Vi mener det burde fokuseres mer på kvalitet fremfor kvantitet, og på den måten sørge for at kunder ikke blir overeksponert for annonsene dine. I tillegg besitter byråer i dag store mengder kundedata, så her burde diskusjonen heller gå ut på hvordan digitale markedsførere velger å behandle denne dataen.

En god selger blir ikke med kunden inn i prøverommet. En god selger driver ikke med mersalg av produkter kunden allerede har kjøpt, kaster produkter etter dem, eller ringer dem når de har kommet hjem.

Dersom annonsørene i bransjen til stadighet oppleves som direkte plagsomme, oppleves de heller ikke som særlig gode selgere. Det blir det ikke særlig god butikk av.

Vi som jobber med digital markedsføring har et stort ansvar overfor kundene våre om å forvalte budsjettene deres fornuftig. Vi må blant annet tenke på at budskapet i annonsene samsvarer med kundens overordnede strategi. Vi må teste og analysere målgrupper og sørge for at vi verken virker påtrengende eller plagsomme overfor forbrukeren. Og vi må distribuere annonsene der det er mest kostnadseffektivt. Reklame skal være relevant og av interesse for forbrukeren, men til syvende og sist skape resultater for kundene våre.