Artikkelen er oppdatert med kommentarer fra Merete Mandt  Larsen.

Mediebyråene har kuttet sine reklameinvesteringer i årets første kvartal. Nedgangen er på sju prosent sammenlignet med tilvsvarende periode i fjor.

Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen.

- Første kvartal har vært noe skuffende
Mens det i samme periode i fjor ble omsatt reklame for 2,55 milliarder kroner via mediebyråene, falt den til 2,37 milliarder kroner i årets første kvartal. Men nedgangen flatet noe ut sammenlignet med perioden januar-februar etter at mars isolert fikk en vekst i markedet.

- Men vi bør legge til at mens påsken i 2018 var i slutten av mars, så kommer den i år i april. Tallene viser oppgang i mars i år sammenlignet med i fjor, men jeg hadde forventet en større oppgang da årets første kvartal ikke inneholder påsken. Vi kan derfor konkludere med at første kvartal har vært noe skuffende, men ikke overraskende, hva reklameomsetning via mediebyråene angår, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Etter årets to første måneder var den totale reklameomsetningen ned med 12,1 prosent. Da ble tv utpekt som den store taperen av Mediebyråforeningen, med en nedgang på 16,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etter tre måneder er tv-fallet på 9,7 prosent.

Les også: Reklame-Norge stuper - kraftig fall for tv

Les også: - Nå kommer tv-smellen alle har ventet på

- Tar vi med i betraktningen at påsken i år ikke kommer før inneværende måned, så ser det fremdeles ikke bra ut for tradisjonell tv. Dette er den største reklamekategorien her til lands. Det blir store penger når en så stor reklamebærer faller så mye. I kroner har snaue 100 millioner forsvunnet fra tradisjonell tv, på tre måneder. Samtidig bør det ikke være en bombe når vi ser hva tv har mistet av seere og seerminutter de siste årene, ikke minst i de mest reklameattraktive målgruppene, sier leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

- Det som skjer med tv er alvorlig
Hun skapte bølger i tv-bransjen da hun omtalte tv-fallet i en kommentar på Kampanje.  

- Så kom tv-smellen som mange hadde ventet på, men som ingen visste helt når den ville komme. I flere år har TV-tittingen falt, ikke minst i de yngre målgruppene. Det var bare et tidsspørsmål før fallet i selve reklameomsetningen skulle starte, skrev hun.

- Synes du at tallene for tredje kvartal gir deg rett i beskrivelsen av tv-utviklingen i reklamemarkedet?

- Rett og rett, det som skjer med tv er i alle fall alvorlig. Det er snakk om en nedgang på 100 millioner kroner. Det er såpass mye at det skal litt til for å ta igjen det, sier Mandt Larsen til Kampanje. 

- Nedgangen er mindre etter tre måneder enn den var etter to måneder. Tror du tv-kanalene vil si at de også har litt rett når de avdramatiserer fallet?

- I fjor var deler av påsken i mars, så slik sett burde veksten vært mye bedre. Det er ingen som vil male fanden på veggen, vi ønsker bare å se nøytralt på utviklingen og beskrive det som skjer. Nå snakker vi om et helt kvartal, og tv går tilbake med 9,7 prosent, sier Mediebyråforeningens leder.

Spår tv-fall på tre prosent
Forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i GroupM uttalte nylig til Kampanje at han tror tv-fallet blir mye mindre for hele året enn det har vært så langt i år.

- Det er ingen i tv-kanalene som kjenner seg igjen i de tallene for januar og februar. Fallet handlet nok i stor grad om periodisering for januar og at det var OL i februar i fjor. Tv er fortsatt et sterkt medium og tallene vil bedre seg utover året. Jeg tror tilbakegangen for tv blir mindre i andre halvår enn i første halvår,  og jeg tror året ender med en nedgang på tre prosent for tv, sa Thalberg til Kampanje.

Les mer: Tror ikke på dramatisk fall - se ferske prognoser her

- Tøff nedgang
Ukepresse og radio er mediekanalene som faller aller mest i prosent. Mens ukepresse/magasiner har en tilbakegang på hele 28,7 prosent, så har radio en tilbakegang på 18,4 prosent i årets tre første måneder.

- Ukepresse/magasiner har som dagspressen opplevd en tøff nedgang i de siste årene, med stor nedgang i både opplagstall og lesertall. Dette har jo fått og får store konsekvenser for kanalen som reklamebærer. Og første kvartal ser alt annet enn bra ut for ukepressen på Mediebarometeret, sier Merete Mandt Larsen.

Hun omtaler radiofallet slik:

- Jeg skal være forsiktig med å konkludere på årsaker, men DAB-overgangen kan være en medvirkende faktor. Radio har vært litt anonym i mediemarkedet i starten på 2019, sier Merete Mandt Larsen.