I kveld slipper Mediebyråforeningen rykende ferske reklametall, og tallene er lite lystig lesning for aktørene som lever av å selge reklameplass. For reklameåret 2019 har fått en bratt start.

I årets to første måneder kjøpte mediebyråene reklame for totalt 1,5 milliarder kroner, som er en kraftig nedgang på 211 millioner kroner eller 12,1 prosent (se alle tall for alle mediekanaler nederst i saken).

- Dette er en kraftig nedgang. Det virker som om annonsørene sitter på gjerdet og avventer litt. Ja, dette ble en svakere start enn hva jeg hadde forventet og håpet på, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen i en melding.

- Mediebarometeret for årets to første måneder er tøff lesing. Alle kanaler går tilbake, nesten uten unntak. Noe kan skyldes at omsetning er flyttet til eide kanaler eller andre markedsføringsaktiviteter, men dette kan neppe forklare alt, sier Mandt Larsen.

Les også: - Nå kommer tv-smellen alle har ventet på

- Ingen tvil om at tv er den store taperen
Den aller største mediekanalen i kampen om milliardene mediebyråene formidler - de kommersielle tv-kanalene - har en kraftig nedgang på hele 16,4 prosent til 601,8 millioner kroner. I kroner handler det om rundt 120 millioner kroner som har forsvunnet fra året før. Tv faller dermed til en markedsandel av medieomsetningen på under 40 prosent, til 39,3 prosent, mot en andel på 41,3 prosent etter samme periode i fjor.

- Det er ingen som helst tvil om at tv er den store taperen i årets første to måneder.  Det er heller ingen tvil om at tv som mediekanal har tapt masse seer-tid i de siste par årene – og ikke minst i de mest reklameattraktive målgruppene. Men nå ser vi med høy sannsynlighet også konsekvenser av dette i forhold til reklameomsetning. Og det ble ingen liten nedgang i starten på året, sier byråforeningens leder.

- Tøff lesing
Også den nest største kategorien, internett, faller betydelig: Ned 7,6 prosent til 524,9 millioner. Et nærmere blikk på internett-kategorien forteller at display faller med 19,1 prosent, mens video og sosiale medier faller, henholdsvis med 3,3 prosent og 1,3 prosent. Søk fortsetter veksten, opp 4,3 prosent denne gangen. 

 -Ja, også internett fikk vi en smell i starten på det nye året – og da spesielt display-annonseringen. Så selv internett-kategorien lider nå i starten av året, sier Mandt Larsen.

Vekstvinnere faller
Kino og utendørs var blant vinnerne i fjorårets reklamemarked. I årets to første måneder faller kino med 12,5 prosent og utendørs med 9,0 prosent. Og radio fortsetter og tape terreng, slik de gjorde i hele 2018 og har en tilbakegang med 19,6 prosent.

- Vekstvinnerne i fjor fikk også en tøff prosentvis nedgang i starten på 2019. Men sammenlignet med tv er disse kanalene små i forhold til reklameinvesteringer, konkluderer Mandt Larsen.

Mens dagspresse faller med 10,3 prosent, faller ukepresse med hele 21,6 prosent sammenlignet med januar og februar 2018. Det er som ventet.

- Det er ingen overraskelse at printkanaler som dagspresse og ukepresse fortsetter å falle. Opplagstall og lesertall har falt lenge – og fortsetter å falle. Da er det også naturlig at reklameomsetningen faller videre, sier Merete Mandt Larsen.

 Les også: Mageplask for tv i reklamemarkedet - her er vinnerne og taperne i 2018

Her er mediebyråenes omsetning for perioden januar-februar 2019 sammenlignet med samme periode i året før

Kanal Jan.-feb. 2019  Jan.- feb. 2018  Endring i prosent
 Internett  524.921 567.812    - 7,6
 - Display   196.550   242.846  - 19,1    
 - Mobil     44.090     41.130    + 7,2
 - Sosiale 
  106.098     107.530     - 1,3
 - Søk    105.758     101.442   + 4,3
 - Video      72.425        74.864   -  3.3
 Tv  601.887  720.352   - 16,4
 Radio   54.896      68.242   - 19,6
 Kino   27.241       31.121   - 12,5 
 Utendørs    85.612     94.103     - 9,0
 Dagspresse    83.102        92.650    - 10,3
 Ukepresse      7.538         9.616    - 21,6
 Fagpresse      4.546           4.293     + 5,9
 DM    135.971   148.835     - 8,6
 Andre medier        7.256       6.005.   + 20,8
 Totalt   1.532.970

1.743.029  

 - 12,1

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.