Samme dag som de kommersielle tv-kanalene står klare med flere av høstens tv-premierer, viser ferske tall fra mediebyråene at investeringsviljen på tv er sterkt fallende hva gjelder reklame.

Les også: Så mye kan TV 2 håve inn på Skavlan (abo.)

Nedgangen er på nesten syv prosent etter åtte måneder i år, slik at den samlede omsetningen av reklame på tv nå er på 2,28 milliarder kroner. Det er en nedgang i på 168 millioner kroner. Tilbakegangen er historisk stor sammenlignet med tidligere års utvikling for tv.

- Den negative utviklingen på tv fortsetter og tv går tilbake med 6,8 prosent og har nå en markedsandel på 36,8 prosent, mens de i fjor lå på 39,1 prosent, så en markant tilbakegang fra i fjor, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Merete Mandt Larsen.

Nedgangen i reklameomsetning gjør at tvs posisjon som den største reklamekanalen er truet av internett som reklamekanal samlet. Gruppen internett vokser med 7,8 prosent, noe som gir nettet en samlet markedsandel på 36 prosent.

- Det vil si at de nå står omtrent likt med tvs andel og det blir spennende å se om gruppen i sin helhet går forbi tv hva gjelder markedsandeler i år, som noen har spådd, sier Mandt Larsen.

Internett som reklamekanal teller en rekke plattformer som display, mobil og tablet, søk og video, i tillegg til den nye formen for automatiserte reklamekjøp, såkalt programmatisk. Etter åtte måneder er den samlede nettoomsetningen til mediebyråene på 2,23 milliarder kroner.

Også kanaler som ukepresse, radio og utendørs fortsetter å falle, og sammen med den negative utviklingen på tv, går den samlede reklameomsetningen tilbake med 1,5 prosent akkumulert for året.

Dette tilsvarer en tilbakegang på omsetning fra 6,27 milliarder i fjor til årets seks milliarder kroner.

Tilbakegangen for august isolert er på 6,5 prosent, viser de ferske tallene til Mediebyråforeningen.

I 2017 endte mediebyråenes reklameomsetning på 9,38 milliarder kroner.