I dag legger Kreativt Forum frem resultatene fra sin kartlegging av seksuell trakassering i reklame- og designbransjen. Undersøkelsen er bygget på samme mal som mediebransjens undersøkelse, som også ble lagt frem i dag.

8,5 prosent av kvinnene og 2,6 prosent av mennene oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene.

Det er særlig kvinner i aldersgruppen 18 til 35 år som blir utsatt for seksuell trakassering. I denne aldersgruppen svarer over 10 prosent at det har skjedd i løpet av det siste halvåret, og blant de mellom 26 og 35 år er svarandelen på rundt 15 prosent.

Det er langt færre menn som rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, men også her det de yngste målgruppene som er mest utsatt.

Daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum mener bransjen ikke akseptere et så høyt tall som denne undersøkelsen viser.

- Ja, etter min mening er det et høyt tall. Kartleggingen avdekker at det forekommer for mye uønsket seksuell adferd både blant kvinner og menn, og det er et grunnlag for å gjøre noe med det. Det som er tydelig, er at det ikke har vært nok bevissthet rundt temaet i bransjen, sier hun.

685 personer har besvart undersøkelsen, som har gått ut til medlemmer av Kreativt Forum og abonnentene av deres nyhetsbrev.

- Mange yngre mennesker
Tallene er høyere enn de som ble presentert av mediebransjen tidligere i dag. Deres undersøkelse viste at 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene i mediebransjen har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste seks månedene.

Kreativt Forum-sjefen tar forbehold om at hun ikke kjenner alle detaljene knyttet til mediebedriftenes undersøkelse om seksuell trakassering, og man vil derfor sette seg ned og sammenligne tall som er direkte sammenliknbare ved første anledning.

- Blant annet har vi nok en høyere kvinneandel og en yngre målgruppe. Det er viktig å sammenligne epler og epler, sier Løvdal

Av mulige årsaker til at tallene er høyere i reklamebransjen enn i mediebransjen, trekker hun likevel frem tre årsaksforklaringer.

- En ting kan være at det er mange yngre mennesker i vår bransje. I vår bransje er det også langt mer sosiale sammenhenger, så det slår nok ut på tallene. En siste forskjell jeg kan komme på, er at vi er en bransje med mange små bedrifter der rutiner for varsling i liten grad finnes, og der et fåtall har HR-funksjon - i motsetning til store mediehus, der det er stort fokus på dette, sier Løvdal til Kampanje.

Nå er det altså planer om å lage retningslinjer som alle medlemsbedrifter kan bruke som en «mal» - dersom de ikke har rutiner eller regelverk knyttet til seksuell trakassering.

- Planen er at dette skal være på plass før jul. Vi skal lage en mal som er lett å ta i bruk for det enkelte byrå. Det er mange som er i gang med dette arbeidet og har fått økt bevissthet rundt dette, sier hun.

Mener bransjen må ta grep: - Kartleggingen avdekker at det forekommer for mye uønsket seksuell adferd både blant kvinner og menn, sier Benedikte Løvdal.

Får helsemessige konsekvenser
Kreativt Forums undersøkelse viser at over halvparten av uønsket seksuell adferd skjer i sosiale sammenhenger, mens 28,4 prosent skjer på arbeidsplassen. Arbeidskollegaer står bak de fleste tilfellene (33,9 prosent), men også ledere (26,7 prosent) og samarbeidspartnere (23,1 prosent) står bak trakasseringen.

Nær 30 prosent av de som er blitt utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell adferd melder om personlige helsemessige konsekvenser.

Tre av fire varsler ikke om hendelsen. Den vanligste årsaken som blir oppgitt for manglende varsling, er at de som er blitt utsatt mener det ikke er noe å varsle om (59,5 prosent). Redsel for konsekvensene, at man ikke visste hvor man kunne varsleog skamfølelse er andre vesentlige årsaker til manglende varsling.

Av den fjerdedelen av tilfeller som ble varslet, opplevde kun 30,4 prosent av disse at saken ble fulgt opp av bedriften. Flere kommenterer at hendelsen ikke ble tatt på alvor og/eller ledd bort og avfeid som humor/sjargong.

46 prosent rapporterer at de er misfornøyd/svært misfornøyd med bedriftens oppfølging, mens bare 30 prosent  er fornøyd/svært fornøyd.

Over 80 prosent av alle respondentene oppgir at byrået de jobber i ikke har varslingsrutiner eller at de ikke vet om byrået har varslingsrutiner.

Les mer: Nesten ingen norske reklamebyråer har retningslinjer for seksuell trakassering

Deler historier fra bransjen
Som Kampanje tidligere har skrevet, har #Metoo-kampanjen skapt en mobilisering av kvinner i byråbransjen som har ønsket å kartlegge tilstanden og få frem historiene om seksuell trakassering.

Facebook-gruppen #Kommunikasjonssvikt har samlet inn noen av historiene fra den norske kommunikasjonsbransjen, og der forteller byråkvinner om et bredt spekter av trakassering.

«På en firmafest fikk jeg vite at to av lederne i andre avdelinger i byrået jeg jobbet i hadde inngått et veddemål. De hadde satt 500 kr på om jeg hadde silikonpupper eller ikke», skriver en av kvinnene.

Les flere historier her: Nesten 100 norske byråkvinner forteller om seksuell trakassering

Les også: Sjokkert over trakassering i reklamebransjen: - Vi har et problem